Example #1
0
 // lisab Layout Groupile Panei
 public void setContent(Pane pane) {
  // Taustapildi lisamine
  Canvas backgroundImageCanvas = new Canvas(800, 600);
  GraphicsContext gc = backgroundImageCanvas.getGraphicsContext2D();

  Sprite BackgroundImageSprite = new Sprite();
  BackgroundImageSprite.setImage("images/backgroundLight.png");
  BackgroundImageSprite.setPosition(0, 0);

  this.getChildren().clear();
  BackgroundImageSprite.render(gc);
  this.backMenuButton.setFont(theFontSmall);
  this.backMenuButton.setTranslateY(0);
  this.backMenuButton.setTranslateX(0);
  this.soundOffOnButton.setTranslateX(720); // tekstiga nupu asukoht
  // this.soundOffOnButton.setTranslateX(753); //kui nupul pole teksti
  this.soundOffOnButton.setTranslateY(0);
  this.getChildren().addAll(backgroundImageCanvas, pane, backMenuButton, soundOffOnButton);
  this.showBackButton();
 }
Example #2
0
 // Konstruktor mängu objekti loomiseks
 public GameView() {
  this.setHeight(600);
  this.setWidth(800);
  this.currentLevel = startingLevel;

  // kasutajad, loome kasutades collision box muutujate modifitseerimisega konstruktorit
  user1.setImage("images/kasutaja1sinine.png");
  user1.setPosition(200, 355);
  user1.setMoveLeft("Q");
  user1.setMoveRight("W");

  user2.setImage("images/kasutaja2punane.png");
  user2.setPosition(600, 365);
  user2.setMoveLeft("LEFT");
  user2.setMoveRight("RIGHT");

  this.setOnKeyPressed(
    e -> {
     String code = e.getCode().toString();
     if (!input.contains(code)) input.add(code);
    });

  this.setOnKeyReleased(
    e -> {
     String code = e.getCode().toString();
     input.remove(code);
    });

  Canvas canvas = new Canvas(800, 600);
  GraphicsContext gc = canvas.getGraphicsContext2D();
  this.getChildren().add(canvas);

  gc.setFont(theFont);
  gc.setLineWidth(1);

  // Mänguekraanil olevad kujutised ja pildid
  Sprite skyBackgroundSprite = new Sprite();
  skyBackgroundSprite.setImage("images/taevas.png");
  skyBackgroundSprite.setPosition(0, 0);

  Sprite grassSprite = new Sprite();
  grassSprite.setImage("images/grass2.png");
  grassSprite.setPosition(0, 540);
  LongValue lastNanoTime = new LongValue(System.nanoTime());

  // See on toiduloopija, mis lisav toitu meie foodList-i
  // timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 600);
  // timer.scheduleAtFixedRate(new HealthPotionFallingTask(), 5000, 10000);

  animationTimer =
    new AnimationTimer() {
     public void handle(long currentNanoTime) {
      // calculate time since last update.
      gc.clearRect(0, 0, 800, 600);
      skyBackgroundSprite.render(gc);

      double elapsedTime = (currentNanoTime - lastNanoTime.value) / 1000000000.0;
      lastNanoTime.value = currentNanoTime;

      // anname kasutajatele kiirust vastavalt vajutatud klahvidele
      user1.setVelocity(0, 0);
      if (input.contains(user1.getMoveLeft()) && user1.getPositionX() > -80)
       user1.addVelocity(-150, 0);
      if (input.contains(user1.getMoveRight()) && user1.getPositionX() < 750)
       user1.addVelocity(150, 0);

      user2.setVelocity(0, 0);
      if (input.contains(user2.getMoveLeft()) && user2.getPositionX() > -80)
       user2.addVelocity(-150, 0);
      if (input.contains(user2.getMoveRight()) && user2.getPositionX() < 720)
       user2.addVelocity(150, 0);

      grassSprite.render(gc);
      // liigutame kasutajaid
      user2.update(elapsedTime);
      user1.update(elapsedTime);
      user1.render(gc);
      user2.render(gc);

      // LEVELITE haldus

      if (currentLevel == 0 && usersCombinedScore > level1Threshold) {
       currentLevel++;
       timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 1000);
       fallingStuffSpeed = level1Speed;
       nextLevelAt = level2Threshold;
      } else if (currentLevel == 1 && usersCombinedScore > level2Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level2Speed;
       timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 1000);
       nextLevelAt = level3Threshold;
      } else if (currentLevel == 2 && usersCombinedScore > level3Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level3Speed;
       nextLevelAt = level4Threshold;
      } else if (currentLevel == 3 && usersCombinedScore > level4Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level4Speed;
       timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 1000);
       nextLevelAt = level5Threshold;
      } else if (currentLevel == 4 && usersCombinedScore > level5Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level5Speed;
       nextLevelAt = level6Threshold;
       timer.scheduleAtFixedRate(new HealthPotionFallingTask(), 0, 10000);
      } else if (currentLevel == 5 && usersCombinedScore > level6Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level6Speed;
       timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 1000);
       nextLevelAt = level7Threshold;
      } else if (currentLevel == 6 && usersCombinedScore > level7Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level7Speed;
       nextLevelAt = level8Threshold;
      } else if (currentLevel == 7 && usersCombinedScore > level8Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level8Speed;
       timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 1000);
       nextLevelAt = level9Threshold;
       timer.scheduleAtFixedRate(new HealthPotionFallingTask(), 0, 10000);
      } else if (currentLevel == 8 && usersCombinedScore > level9Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level9Speed;
       nextLevelAt = level10Threshold;
      } else if (currentLevel == 9 && usersCombinedScore > level10Threshold) {
       currentLevel++;
       fallingStuffSpeed = level10Speed;
       timer.scheduleAtFixedRate(new FoodThrowingTask(), 0, 500);
       timer.scheduleAtFixedRate(new HealthPotionFallingTask(), 0, 5000);
       nextLevelAt = 9999;
      }

      // kokkupõrgete avastamine ja nendele vastavad tegevused
      Iterator<Potion> potionIter = potionsList.iterator();
      while (potionIter.hasNext()) {
       try {
        Potion potionSprite = potionIter.next();
        potionSprite.fallingStuffSpeed = fallingStuffSpeed;
        potionSprite.render(gc);
        if (user1.intersects(potionSprite) || user2.intersects(potionSprite)) {
         if (healthRemaining < healthAtStart) {
          healthRemaining++;
          System.out.println("Yey, you got a brand new heart");
         }
         setHealthoMeter();
         potionIter.remove();
        } else if (potionSprite.intersects(grassSprite)) {
         potionIter.remove();
        }
        potionSprite.update(elapsedTime);
       } catch (ConcurrentModificationException e) {
        System.out.println("Mitu asja sai korraga otsa. Pole erilist probleemi.");
        break;
       }
      }

      // kokkupõrgete avastamine ja nendele vastavad tegevused
      Iterator<Food> foodIter = foodList.iterator();
      while (foodIter.hasNext()) {
       try {
        Food foodSprite = foodIter.next();
        foodSprite.render(gc);
        foodSprite.fallingStuffSpeed = fallingStuffSpeed;
        if (user1.intersects(foodSprite) || user2.intersects(foodSprite)) {
         if (foodSprite.good) {
          usersCombinedScore += 10; // kui toit oli tervislik suurendame skoori
          PlaySound("src/sounds/213424__taira-komori__short-pickup03.mp3");
         } else {
          healthRemaining--; // kui toit oli paha, vähendame elusid
          setHealthoMeter(); // uuenda elude näitamise mõõdikut
          PlaySound("src/sounds/249615__vincentm400__confirm.mp3");
         }
         foodIter.remove(); // viska toit minema
        } else if (foodSprite.intersects(grassSprite)) {
         foodIter.remove();
         if (foodSprite.good) {
          usersCombinedScore--;
          PlaySound("src/sounds/149899__animationisaac__box-crash.mp3");
         }
        }
        foodSprite.update(elapsedTime);
       } catch (ConcurrentModificationException e) {
        System.out.println("Mitu asja sai korraga otsa. Pole erilist probleemi.");
        break;
       }
      }

      // Näita elusid, mis järgi on
      gc.drawImage(healthoMeter, 140, 8);

      // Näita levelit ja skoori mis vaja järgmiseks
      gc.setFill(Color.GREEN);
      gc.setStroke(Color.BLACK);
      String pointsText = "TASE: " + currentLevel + " (järgmine: " + nextLevelAt + " punkti)";
      gc.fillText(pointsText, 260, 36);
      gc.strokeText(pointsText, 260, 36);

      // Näita hea skoori suurust
      String goodPointsText = "PUNKTE:" + (usersCombinedScore);
      gc.setFill(Color.PURPLE);
      gc.setStroke(Color.DARKBLUE);
      gc.fillText(goodPointsText, 400, 62);
      gc.strokeText(goodPointsText, 400, 62);

      /**
       * MEGA TÄHTIS!!! Lõpetab mängu kui elud otsa saavad. Muudab m2ngLbi
       * SimpleBooleanProperty variably, millele on ehitatud kuulaja Main meetodi jaoks. Sealt
       * käivitub HighScoreide kuvamine
       */
      if (healthRemaining < 1) {
       stopGame();
       gameOver.set(true);
      }
     }
    };

  // tekitab ajastaja, mis loobib iga 0,8s tagant toitu alla
 }