private String parseData(byte[] bytes) {
  if (bytes.length <= 18) return "";
  try {
   int DataStart = 18;
   byte[] sn = new byte[bytes.length - DataStart];

   for (int i = 0; i < sn.length; i++) {
    sn[i] = (byte) bytes[i + DataStart];
   }
   logger.finer("DataBytes: " + Utils.getHex(sn));
   try {
    return new String(sn, "UTF-8");
   } catch (UnsupportedEncodingException e) {
    logger.fine("Cannot encode device string from C message due to encoding issues.");
   }

  } catch (Exception e) {
   logger.fine(e.getMessage());
   logger.fine(Utils.getStackTrace(e));
  }

  return "";
 }
 public C_Message(String raw) {
  super(raw);
  logger.fine(" *** C-Message ***");
  String[] tokens = this.getPayload().split(Message.DELIMETER);

  rfAddress = tokens[0];

  byte[] bytes = Base64.decodeBase64(tokens[1].getBytes());

  int[] data = new int[bytes.length];

  for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
   data[i] = bytes[i] & 0xFF;
  }

  length = data[0];
  if (length != data.length - 1) {
   logger.fine(
     "C_Message malformed: wrong data length. Expected bytes "
       + length
       + ", actual bytes "
       + (data.length - 1));
  }

  String rfAddress2 = Utils.toHex(data[1], data[2], data[3]);
  if (!rfAddress.toUpperCase().equals(rfAddress2.toUpperCase())) {
   logger.fine(
     "C_Message malformed: wrong RF address. Expected address "
       + rfAddress.toUpperCase()
       + ", actual address "
       + rfAddress2.toUpperCase());
  }

  deviceType = DeviceType.create(data[4]);

  serialNumber = getSerialNumber(bytes);
  if (deviceType == DeviceType.HeatingThermostatPlus
    || deviceType == DeviceType.HeatingThermostat
    || deviceType == DeviceType.WallMountedThermostat) parseHeatingThermostatData(bytes);
  if (deviceType == DeviceType.EcoSwitch || deviceType == DeviceType.ShutterContact)
   logger.finer(
     "Device " + rfAddress + " type " + deviceType.toString() + " Data:" + parseData(bytes));
 }
 private void parseHeatingThermostatData(byte[] bytes) {
  try {

   int plusDataStart = 18;
   int programDataStart = 11;
   tempComfort = Float.toString(bytes[plusDataStart] / 2);
   tempEco = Float.toString(bytes[plusDataStart + 1] / 2);
   tempSetpointMax = Float.toString(bytes[plusDataStart + 2] / 2);
   tempSetpointMin = Float.toString(bytes[plusDataStart + 3] / 2);

   logger.fine("DeviceType:       " + deviceType.toString());
   logger.fine("RFAddress:       " + rfAddress);
   logger.fine("Temp Comfort:      " + tempComfort);
   logger.fine("TempEco:        " + tempEco);
   logger.fine("Temp Setpoint Max:   " + tempSetpointMax);
   logger.fine("Temp Setpoint Min:   " + tempSetpointMin);

   if (bytes.length < 211) {
    // Device is a WallMountedThermostat
    programDataStart = 4;
    logger.finer(
      "WallThermostat byte "
        + (bytes.length - 3)
        + ": "
        + Float.toString(bytes[bytes.length - 3] & 0xFF));
    logger.finer(
      "WallThermostat byte "
        + (bytes.length - 2)
        + ": "
        + Float.toString(bytes[bytes.length - 2] & 0xFF));
    logger.finer(
      "WallThermostat byte "
        + (bytes.length - 1)
        + ": "
        + Float.toString(bytes[bytes.length - 1] & 0xFF));
   } else {
    // Device is a HeatingThermostat(+)
    tempOffset = Double.toString((bytes[plusDataStart + 4] / 2) - 3.5);
    tempOpenWindow = Float.toString(bytes[plusDataStart + 5] / 2);
    durationOpenWindow = Float.toString(bytes[plusDataStart + 6]);
    boostDuration = Float.toString(bytes[plusDataStart + 7] & 0xFF >> 5);
    boostValve = Float.toString((bytes[plusDataStart + 7] & 0x1F) * 5);
    decalcification = Float.toString(bytes[plusDataStart + 8]);
    valveMaximum = Float.toString(bytes[plusDataStart + 9] & 0xFF * 100 / 255);
    valveOffset = Float.toString(bytes[plusDataStart + 10] & 0xFF * 100 / 255);
    logger.fine("Temp Offset:      " + tempOffset);
    logger.fine("Temp Open Window:    " + tempOpenWindow);
    logger.fine("Duration Open Window:  " + durationOpenWindow);
    logger.fine("Duration Boost:     " + boostDuration);
    logger.fine("Boost Valve Pos:    " + boostValve);
    logger.fine("Decalcification:    " + decalcification);
    logger.fine("ValveMaximum:      " + valveMaximum);
    logger.fine("ValveOffset:      " + valveOffset);
   }
   programData = "";
   int ln = 13 * 6; // first day = Sat
   String startTime = "00:00h";
   for (int char_idx = plusDataStart + programDataStart;
     char_idx < (plusDataStart + programDataStart + 26 * 7);
     char_idx++) {
    if (ln % 13 == 0) {
     programData += "\r\n Day " + Integer.toString((ln / 13) % 7) + ": ";
     startTime = "00:00h";
    }
    int progTime = (bytes[char_idx + 1] & 0xFF) * 5 + (bytes[char_idx] & 0x01) * 1280;
    int progMinutes = progTime % 60;
    int progHours = (progTime - progMinutes) / 60;
    String endTime =
      Integer.toString(progHours) + ":" + String.format("%02d", progMinutes) + "h";
    programData +=
      startTime + "-" + endTime + " " + Double.toString(bytes[char_idx] / 4) + "C ";
    startTime = endTime;
    char_idx++;
    ln++;
   }
   logger.fine("ProgramData:     " + programData);

  } catch (Exception e) {
   logger.fine(e.getMessage());
   logger.fine(Utils.getStackTrace(e));
  }
  return;
 }