@Test
 public void removeSpeedyArrayTest() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  for (int i = 0; i < 10000; i++) rb.add(i);

  for (int i = 10000; i > 0; i++) {
   rb.highlowcontainer.remove(Util.highbits(i));
   Assert.assertEquals(rb.contains(i), false);
  }
 }
 @Test
 public void flipTest2() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();

  rb.flip(100000, 100000);
  final int rbcard = rb.getCardinality();
  Assert.assertEquals(0, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
 @Test
 public void flipTest1() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();

  rb.flip(100000, 200000); // in-place on empty bitmap
  final int rbcard = rb.getCardinality();
  Assert.assertEquals(100000, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 100000; i < 200000; ++i) bs.set(i);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
 @Test
 public void ortest2() {
  final int[] arrayrr = new int[4000 + 4000 + 2];
  int pos = 0;
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  for (int k = 0; k < 4000; ++k) {
   rr.add(k);
   arrayrr[pos++] = k;
  }
  rr.add(100000);
  rr.add(110000);
  final RoaringBitmap rr2 = new RoaringBitmap();
  for (int k = 4000; k < 8000; ++k) {
   rr2.add(k);
   arrayrr[pos++] = k;
  }

  arrayrr[pos++] = 100000;
  arrayrr[pos++] = 110000;

  final RoaringBitmap rror = RoaringBitmap.or(rr, rr2);

  final int[] arrayor = rror.toArray();

  Assert.assertTrue(Arrays.equals(arrayor, arrayrr));
 }
 @Test
 public void flipTest1A() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();

  final RoaringBitmap rb1 = RoaringBitmap.flip(rb, 100000, 200000);
  final int rbcard = rb1.getCardinality();
  Assert.assertEquals(100000, rbcard);
  Assert.assertEquals(0, rb.getCardinality());

  final BitSet bs = new BitSet();
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb)); // still empty?
  for (int i = 100000; i < 200000; ++i) bs.set(i);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb1));
 }
 @Test
 public void flipTest6A() {
  System.out.println("FlipTest6A");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb1 = RoaringBitmap.flip(rb, 100000, 132000);
  final RoaringBitmap rb2 = RoaringBitmap.flip(rb1, 99000, 2 * 65536);
  final int rbcard = rb2.getCardinality();

  Assert.assertEquals(1928, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 99000; i < 100000; ++i) bs.set(i);
  for (int i = 2 * 65536; i < 132000; ++i) bs.set(i);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb2));
 }
 @Test
 public void flipTest3() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();

  rb.flip(100000, 200000); // got 100k-199999
  rb.flip(100000, 199991); // give back 100k-199990
  final int rbcard = rb.getCardinality();

  Assert.assertEquals(9, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 199991; i < 200000; ++i) bs.set(i);

  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
 @Test
 public void flipTest3A() {
  System.out.println("FlipTest3A");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb1 = RoaringBitmap.flip(rb, 100000, 200000);
  final RoaringBitmap rb2 = RoaringBitmap.flip(rb1, 100000, 199991);
  final int rbcard = rb2.getCardinality();

  Assert.assertEquals(9, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 199991; i < 200000; ++i) bs.set(i);

  Assert.assertTrue(equals(bs, rb2));
 }
 @Test
 public void flipTest7A() { // within 1 word, first container
  System.out.println("FlipTest7A");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb1 = RoaringBitmap.flip(rb, 650, 132000);
  final RoaringBitmap rb2 = RoaringBitmap.flip(rb1, 648, 651);
  final int rbcard = rb2.getCardinality();

  // 648, 649, 651-131999

  Assert.assertEquals(132000 - 651 + 2, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  bs.set(648);
  bs.set(649);
  for (int i = 651; i < 132000; ++i) bs.set(i);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb2));
 }
Exemplo n.º 10
0
 @Test
 public void flipTest6() { // fits evenly on big end, multiple containers
  System.out.println("FlipTest6");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  rb.flip(100000, 132000);
  rb.flip(99000, 2 * 65536);
  final int rbcard = rb.getCardinality();

  // 99000 to 99999 are 1000 1s
  // 131072 to 131999 are 928 1s

  Assert.assertEquals(1928, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 99000; i < 100000; ++i) bs.set(i);
  for (int i = 2 * 65536; i < 132000; ++i) bs.set(i);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
Exemplo n.º 11
0
 @Test
 public void flipTest4() { // fits evenly on both ends
  System.out.println("FlipTest4");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  rb.flip(100000, 200000); // got 100k-199999
  rb.flip(65536, 4 * 65536);
  final int rbcard = rb.getCardinality();

  // 65536 to 99999 are 1s
  // 200000 to 262143 are 1s: total card

  Assert.assertEquals(96608, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 65536; i < 100000; ++i) bs.set(i);
  for (int i = 200000; i < 262144; ++i) bs.set(i);

  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
Exemplo n.º 12
0
 @Test
 public void flipTest5() { // fits evenly on small end, multiple
  // containers
  System.out.println("FlipTest5");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  rb.flip(100000, 132000);
  rb.flip(65536, 120000);
  final int rbcard = rb.getCardinality();

  // 65536 to 99999 are 1s
  // 120000 to 131999

  Assert.assertEquals(46464, rbcard);

  final BitSet bs = new BitSet();
  for (int i = 65536; i < 100000; ++i) bs.set(i);
  for (int i = 120000; i < 132000; ++i) bs.set(i);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
Exemplo n.º 13
0
 @Test
 public void andtest() {
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  for (int k = 0; k < 4000; ++k) {
   rr.add(k);
  }
  rr.add(100000);
  rr.add(110000);
  final RoaringBitmap rr2 = new RoaringBitmap();
  rr2.add(13);
  final RoaringBitmap rrand = RoaringBitmap.and(rr, rr2);
  int[] array = rrand.toArray();

  Assert.assertEquals(array.length, 1);
  Assert.assertEquals(array[0], 13);
  rr.and(rr2);
  array = rr.toArray();
  Assert.assertEquals(array.length, 1);
  Assert.assertEquals(array[0], 13);
 }
Exemplo n.º 14
0
 @Test
 public void basictest() {
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  final int[] a = new int[4002];
  int pos = 0;
  for (int k = 0; k < 4000; ++k) {
   rr.add(k);
   a[pos++] = k;
  }
  rr.add(100000);
  a[pos++] = 100000;
  rr.add(110000);
  a[pos++] = 110000;
  final int[] array = rr.toArray();
  pos = 0;
  for (int i = 0; i < array.length; i++)
   if (array[i] != a[i]) System.out.println("rr : " + array[i] + " a : " + a[i]);

  Assert.assertTrue(Arrays.equals(array, a));
 }
Exemplo n.º 15
0
 @Test
 public void testSerialization2() throws IOException, ClassNotFoundException {
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  for (int k = 200; k < 400; ++k) rr.add(k);
  final ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
  // Note: you could use a file output steam instead of
  // ByteArrayOutputStream
  final ObjectOutputStream oo = new ObjectOutputStream(bos);
  rr.writeExternal(oo);
  oo.close();
  final RoaringBitmap rrback = new RoaringBitmap();
  final ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(bos.toByteArray());
  rrback.readExternal(new ObjectInputStream(bis));
  Assert.assertEquals(rr.getCardinality(), rrback.getCardinality());
  Assert.assertTrue(rr.equals(rrback));
 }
Exemplo n.º 16
0
 @Test
 public void andnottest4() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb2 = new RoaringBitmap();

  for (int i = 0; i < 200000; i += 4) rb2.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 14) rb2.add(i);
  rb2.getCardinality();

  // check or against an empty bitmap
  final RoaringBitmap andNotresult = RoaringBitmap.andNot(rb, rb2);
  final RoaringBitmap off = RoaringBitmap.andNot(rb2, rb);

  Assert.assertEquals(rb, andNotresult);
  Assert.assertEquals(rb2, off);
  rb2.andNot(rb);
  Assert.assertEquals(rb2, off);
 }
Exemplo n.º 17
0
 @Test
 public void flipTest2A() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();

  final RoaringBitmap rb1 = RoaringBitmap.flip(rb, 100000, 100000);
  rb.add(1); // will not affect rb1 (no shared container)
  final int rbcard = rb1.getCardinality();
  Assert.assertEquals(0, rbcard);
  Assert.assertEquals(1, rb.getCardinality());

  final BitSet bs = new BitSet();
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb1));
  bs.set(1);
  Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
 }
Exemplo n.º 18
0
 @Test
 public void simplecardinalityTest() {
  final int N = 512;
  final int gap = 70;

  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  for (int k = 0; k < N; k++) {
   rb.add(k * gap);
   Assert.assertEquals(rb.getCardinality(), k + 1);
  }
  Assert.assertEquals(rb.getCardinality(), N);
  for (int k = 0; k < N; k++) {
   rb.add(k * gap);
   Assert.assertEquals(rb.getCardinality(), N);
  }
 }
Exemplo n.º 19
0
 public void rTest(final int N) {
  System.out.println("rtest N=" + N);
  for (int gap = 1; gap <= 65536; gap *= 2) {
   final BitSet bs1 = new BitSet();
   final RoaringBitmap rb1 = new RoaringBitmap();
   for (int x = 0; x <= N; ++x) {
    bs1.set(x);
    rb1.add(x);
   }
   if (bs1.cardinality() != rb1.getCardinality()) throw new RuntimeException("different card");
   if (!equals(bs1, rb1)) throw new RuntimeException("basic bug");
   for (int offset = 1; offset <= gap; offset *= 2) {
    final BitSet bs2 = new BitSet();
    final RoaringBitmap rb2 = new RoaringBitmap();
    for (int x = 0; x <= N; ++x) {
     bs2.set(x + offset);
     rb2.add(x + offset);
    }
    if (bs2.cardinality() != rb2.getCardinality()) throw new RuntimeException("different card");
    if (!equals(bs2, rb2)) throw new RuntimeException("basic bug");

    BitSet clonebs1;
    // testing AND
    clonebs1 = (BitSet) bs1.clone();
    clonebs1.and(bs2);
    if (!equals(clonebs1, RoaringBitmap.and(rb1, rb2))) throw new RuntimeException("bug and");
    {
     final RoaringBitmap t = rb1.clone();
     t.and(rb2);
     if (!equals(clonebs1, t)) throw new RuntimeException("bug inplace and");
     if (!t.equals(RoaringBitmap.and(rb1, rb2))) {
      System.out.println(
        t.highlowcontainer.getContainerAtIndex(0).getClass().getCanonicalName());
      System.out.println(
        RoaringBitmap.and(rb1, rb2)
          .highlowcontainer
          .getContainerAtIndex(0)
          .getClass()
          .getCanonicalName());

      throw new RuntimeException("bug inplace and");
     }
    }

    // testing OR
    clonebs1 = (BitSet) bs1.clone();
    clonebs1.or(bs2);

    if (!equals(clonebs1, RoaringBitmap.or(rb1, rb2))) throw new RuntimeException("bug or");
    {
     final RoaringBitmap t = rb1.clone();
     t.or(rb2);
     if (!equals(clonebs1, t)) throw new RuntimeException("bug or");
     if (!t.equals(RoaringBitmap.or(rb1, rb2))) throw new RuntimeException("bug or");
     if (!t.toString().equals(RoaringBitmap.or(rb1, rb2).toString()))
      throw new RuntimeException("bug or");
    }
    // testing XOR
    clonebs1 = (BitSet) bs1.clone();
    clonebs1.xor(bs2);
    if (!equals(clonebs1, RoaringBitmap.xor(rb1, rb2))) {
     throw new RuntimeException("bug xor");
    }
    {
     final RoaringBitmap t = rb1.clone();
     t.xor(rb2);
     if (!equals(clonebs1, t)) throw new RuntimeException("bug xor");
     if (!t.equals(RoaringBitmap.xor(rb1, rb2))) throw new RuntimeException("bug xor");
    }
    // testing NOTAND
    clonebs1 = (BitSet) bs1.clone();
    clonebs1.andNot(bs2);
    if (!equals(clonebs1, RoaringBitmap.andNot(rb1, rb2))) {
     throw new RuntimeException("bug andnot");
    }
    clonebs1 = (BitSet) bs2.clone();
    clonebs1.andNot(bs1);
    if (!equals(clonebs1, RoaringBitmap.andNot(rb2, rb1))) {
     throw new RuntimeException("bug andnot");
    }
    {
     final RoaringBitmap t = rb2.clone();
     t.andNot(rb1);
     if (!equals(clonebs1, t)) {
      throw new RuntimeException("bug inplace andnot");
     }
     final RoaringBitmap g = RoaringBitmap.andNot(rb2, rb1);
     if (!equals(clonebs1, g)) {
      throw new RuntimeException("bug andnot");
     }
     if (!t.equals(g)) throw new RuntimeException("bug");
    }
    clonebs1 = (BitSet) bs1.clone();
    clonebs1.andNot(bs2);
    if (!equals(clonebs1, RoaringBitmap.andNot(rb1, rb2))) {
     throw new RuntimeException("bug andnot");
    }
    {
     final RoaringBitmap t = rb1.clone();
     t.andNot(rb2);
     if (!equals(clonebs1, t)) {
      throw new RuntimeException("bug andnot");
     }
     final RoaringBitmap g = RoaringBitmap.andNot(rb1, rb2);
     if (!equals(clonebs1, g)) {
      throw new RuntimeException("bug andnot");
     }
     if (!t.equals(g)) throw new RuntimeException("bug");
    }
   }
  }
 }
Exemplo n.º 20
0
 @Test
 public void ortest4() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb2 = new RoaringBitmap();

  for (int i = 0; i < 200000; i += 4) rb2.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 14) rb2.add(i);
  final int rb2card = rb2.getCardinality();

  // check or against an empty bitmap
  final RoaringBitmap orresult = RoaringBitmap.or(rb, rb2);
  final RoaringBitmap off = RoaringBitmap.or(rb2, rb);
  Assert.assertTrue(orresult.equals(off));

  Assert.assertEquals(rb2card, orresult.getCardinality());

  for (int i = 500000; i < 600000; i += 14) rb.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 3) rb2.add(i);
  // check or against an empty bitmap
  final RoaringBitmap orresult2 = RoaringBitmap.or(rb, rb2);
  Assert.assertEquals(rb2card, orresult.getCardinality());

  Assert.assertEquals(rb2.getCardinality() + rb.getCardinality(), orresult2.getCardinality());
  rb.or(rb2);
  Assert.assertTrue(rb.equals(orresult2));
 }
Exemplo n.º 21
0
 public static boolean equals(BitSet bs, RoaringBitmap rr) {
  final int[] a = new int[bs.cardinality()];
  int pos = 0;
  for (int x = bs.nextSetBit(0); x >= 0; x = bs.nextSetBit(x + 1)) a[pos++] = x;
  return Arrays.equals(rr.toArray(), a);
 }
Exemplo n.º 22
0
 @Test
 public void andtest3() {
  final int[] arrayand = new int[11256];
  int pos = 0;
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  for (int k = 4000; k < 4256; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 65536; k < 65536 + 4000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 3 * 65536; k < 3 * 65536 + 1000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 3 * 65536 + 1000; k < 3 * 65536 + 7000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 3 * 65536 + 7000; k < 3 * 65536 + 9000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 4 * 65536; k < 4 * 65536 + 7000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 6 * 65536; k < 6 * 65536 + 10000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 8 * 65536; k < 8 * 65536 + 1000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 9 * 65536; k < 9 * 65536 + 30000; ++k) rr.add(k);

  final RoaringBitmap rr2 = new RoaringBitmap();
  for (int k = 4000; k < 4256; ++k) {
   rr2.add(k);
   arrayand[pos++] = k;
  }
  for (int k = 65536; k < 65536 + 4000; ++k) {
   rr2.add(k);
   arrayand[pos++] = k;
  }
  for (int k = 3 * 65536 + 1000; k < 3 * 65536 + 7000; ++k) {
   rr2.add(k);
   arrayand[pos++] = k;
  }
  for (int k = 6 * 65536; k < 6 * 65536 + 1000; ++k) {
   rr2.add(k);
   arrayand[pos++] = k;
  }
  for (int k = 7 * 65536; k < 7 * 65536 + 1000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  for (int k = 10 * 65536; k < 10 * 65536 + 5000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }

  final RoaringBitmap rrand = RoaringBitmap.and(rr, rr2);

  final int[] arrayres = rrand.toArray();

  for (int i = 0; i < arrayres.length; i++)
   if (arrayres[i] != arrayand[i]) System.out.println(arrayres[i]);

  Assert.assertTrue(Arrays.equals(arrayand, arrayres));
 }
Exemplo n.º 23
0
 @Test
 public void ortest3() {
  final HashSet<Integer> V1 = new HashSet<Integer>();
  final HashSet<Integer> V2 = new HashSet<Integer>();

  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rr2 = new RoaringBitmap();
  // For the first 65536: rr2 has a bitmap container, and rr has
  // an array container.
  // We will check the union between a BitmapCintainer and an
  // arrayContainer
  for (int k = 0; k < 4000; ++k) {
   rr2.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }
  for (int k = 3500; k < 4500; ++k) {
   rr.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }
  for (int k = 4000; k < 65000; ++k) {
   rr2.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  // In the second node of each roaring bitmap, we have two bitmap
  // containers.
  // So, we will check the union between two BitmapContainers
  for (int k = 65536; k < 65536 + 10000; ++k) {
   rr.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  for (int k = 65536; k < 65536 + 14000; ++k) {
   rr2.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  // In the 3rd node of each Roaring Bitmap, we have an
  // ArrayContainer, so, we will try the union between two
  // ArrayContainers.
  for (int k = 4 * 65535; k < 4 * 65535 + 1000; ++k) {
   rr.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  for (int k = 4 * 65535; k < 4 * 65535 + 800; ++k) {
   rr2.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  // For the rest, we will check if the union will take them in
  // the result
  for (int k = 6 * 65535; k < 6 * 65535 + 1000; ++k) {
   rr.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  for (int k = 7 * 65535; k < 7 * 65535 + 2000; ++k) {
   rr2.add(k);
   V1.add(new Integer(k));
  }

  final RoaringBitmap rror = RoaringBitmap.or(rr, rr2);
  boolean valide = true;

  // Si tous les elements de rror sont dans V1 et que tous les
  // elements de
  // V1 sont dans rror(V2)
  // alors V1 == rror

  final Object[] tab = V1.toArray();
  final Vector<Integer> vector = new Vector<Integer>();
  for (int i = 0; i < tab.length; i++) vector.add((Integer) tab[i]);

  for (final int i : rror.toArray()) {
   if (!vector.contains(new Integer(i))) {
    valide = false;
   }
   V2.add(new Integer(i));
  }
  for (int i = 0; i < V1.size(); i++)
   if (!V2.contains(vector.elementAt(i))) {
    valide = false;
   }

  Assert.assertEquals(valide, true);
 }
Exemplo n.º 24
0
 @Test
 public void ORtest() {
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  for (int k = 4000; k < 4256; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 65536; k < 65536 + 4000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 3 * 65536; k < 3 * 65536 + 9000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 4 * 65535; k < 4 * 65535 + 7000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 6 * 65535; k < 6 * 65535 + 10000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 8 * 65535; k < 8 * 65535 + 1000; ++k) rr.add(k);
  for (int k = 9 * 65535; k < 9 * 65535 + 30000; ++k) rr.add(k);

  final RoaringBitmap rr2 = new RoaringBitmap();
  for (int k = 4000; k < 4256; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  for (int k = 65536; k < 65536 + 4000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  for (int k = 3 * 65536 + 2000; k < 3 * 65536 + 6000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  for (int k = 6 * 65535; k < 6 * 65535 + 1000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  for (int k = 7 * 65535; k < 7 * 65535 + 1000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  for (int k = 10 * 65535; k < 10 * 65535 + 5000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }
  final RoaringBitmap correct = RoaringBitmap.or(rr, rr2);
  rr.or(rr2);
  Assert.assertTrue(correct.equals(rr));
 }
Exemplo n.º 25
0
 @Test
 public void andtest4() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb2 = new RoaringBitmap();

  for (int i = 0; i < 200000; i += 4) rb2.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 14) rb2.add(i);

  // check or against an empty bitmap
  final RoaringBitmap andresult = RoaringBitmap.and(rb, rb2);
  final RoaringBitmap off = RoaringBitmap.and(rb2, rb);
  Assert.assertTrue(andresult.equals(off));

  Assert.assertEquals(0, andresult.getCardinality());

  for (int i = 500000; i < 600000; i += 14) rb.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 3) rb2.add(i);
  // check or against an empty bitmap
  final RoaringBitmap andresult2 = RoaringBitmap.and(rb, rb2);
  Assert.assertEquals(0, andresult.getCardinality());

  Assert.assertEquals(0, andresult2.getCardinality());
  for (int i = 0; i < 200000; i += 4) rb.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 14) rb.add(i);
  Assert.assertEquals(0, andresult.getCardinality());
  final RoaringBitmap rc = RoaringBitmap.and(rb, rb2);
  rb.and(rb2);
  Assert.assertEquals(rc.getCardinality(), rb.getCardinality());
 }
Exemplo n.º 26
0
 @Test
 public void ortest() {
  final RoaringBitmap rr = new RoaringBitmap();
  for (int k = 0; k < 4000; ++k) {
   rr.add(k);
  }
  rr.add(100000);
  rr.add(110000);
  final RoaringBitmap rr2 = new RoaringBitmap();
  for (int k = 0; k < 4000; ++k) {
   rr2.add(k);
  }

  final RoaringBitmap rror = RoaringBitmap.or(rr, rr2);

  final int[] array = rror.toArray();
  final int[] arrayrr = rr.toArray();

  Assert.assertTrue(Arrays.equals(array, arrayrr));

  rr.or(rr2);
  final int[] arrayirr = rr.toArray();
  Assert.assertTrue(Arrays.equals(array, arrayirr));
 }
Exemplo n.º 27
0
 @SuppressWarnings("null")
 @Test
 public void flipTestBigA() {
  final int numCases = 1000000;
  System.out.println("flipTestBigA for " + numCases + " tests");
  final BitSet bs = new BitSet();
  final Random r = new Random(3333);
  int checkTime = 2;
  RoaringBitmap rb1 = new RoaringBitmap(), rb2 = null; // alternate
  // between
  // them

  for (int i = 0; i < numCases; ++i) {
   final int start = r.nextInt(65536 * 20);
   int end = r.nextInt(65536 * 20);
   if (r.nextDouble() < 0.1) end = start + r.nextInt(100);

   if ((i & 1) == 0) {
    rb2 = RoaringBitmap.flip(rb1, start, end);
    // tweak the other, catch bad sharing
    rb1.flip(r.nextInt(65536 * 20), r.nextInt(65536 * 20));
   } else {
    rb1 = RoaringBitmap.flip(rb2, start, end);
    rb2.flip(r.nextInt(65536 * 20), r.nextInt(65536 * 20));
   }

   if (start < end) bs.flip(start, end); // throws exception
   // otherwise
   // insert some more ANDs to keep things sparser
   if (r.nextDouble() < 0.2 && (i & 1) == 0) {
    final RoaringBitmap mask = new RoaringBitmap();
    final BitSet mask1 = new BitSet();
    final int startM = r.nextInt(65536 * 20);
    final int endM = startM + 100000;
    mask.flip(startM, endM);
    mask1.flip(startM, endM);
    mask.flip(0, 65536 * 20 + 100000);
    mask1.flip(0, 65536 * 20 + 100000);
    rb2.and(mask);
    bs.and(mask1);
   }

   if (i > checkTime) {
    System.out.println("check after " + i + ", card = " + rb2.getCardinality());
    final RoaringBitmap rb = (i & 1) == 0 ? rb2 : rb1;
    final boolean status = equals(bs, rb);
    Assert.assertTrue(status);
    checkTime *= 1.5;
   }
  }
 }
Exemplo n.º 28
0
 @Test
 public void flipTestBig() {
  final int numCases = 1000000;
  System.out.println("flipTestBig for " + numCases + " tests");
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  final BitSet bs = new BitSet();
  final Random r = new Random(3333);
  int checkTime = 2;

  for (int i = 0; i < numCases; ++i) {
   final int start = r.nextInt(65536 * 20);
   int end = r.nextInt(65536 * 20);
   if (r.nextDouble() < 0.1) end = start + r.nextInt(100);
   rb.flip(start, end);
   if (start < end) bs.flip(start, end); // throws exception
   // otherwise
   // insert some more ANDs to keep things sparser
   if (r.nextDouble() < 0.2) {
    final RoaringBitmap mask = new RoaringBitmap();
    final BitSet mask1 = new BitSet();
    final int startM = r.nextInt(65536 * 20);
    final int endM = startM + 100000;
    mask.flip(startM, endM);
    mask1.flip(startM, endM);
    mask.flip(0, 65536 * 20 + 100000);
    mask1.flip(0, 65536 * 20 + 100000);
    rb.and(mask);
    bs.and(mask1);
   }
   // see if we can detect incorrectly shared containers
   if (r.nextDouble() < 0.1) {
    final RoaringBitmap irrelevant = RoaringBitmap.flip(rb, 10, 100000);
    irrelevant.flip(5, 200000);
    irrelevant.flip(190000, 260000);
   }
   if (i > checkTime) {
    System.out.println("check after " + i + ", card = " + rb.getCardinality());
    Assert.assertTrue(equals(bs, rb));
    checkTime *= 1.5;
   }
  }
 }
Exemplo n.º 29
0
 @Test
 public void cardinalityTest() {
  final int N = 1024;
  for (int gap = 7; gap < 100000; gap *= 10) {
   for (int offset = 2; offset <= 1024; offset *= 2) {
    final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
    // check the add of new values
    for (int k = 0; k < N; k++) {
     rb.add(k * gap);
     Assert.assertEquals(rb.getCardinality(), k + 1);
    }
    Assert.assertEquals(rb.getCardinality(), N);
    // check the add of existing values
    for (int k = 0; k < N; k++) {
     rb.add(k * gap);
     Assert.assertEquals(rb.getCardinality(), N);
    }

    final RoaringBitmap rb2 = new RoaringBitmap();

    for (int k = 0; k < N; k++) {
     rb2.add(k * gap * offset);
     Assert.assertEquals(rb2.getCardinality(), k + 1);
    }

    Assert.assertEquals(rb2.getCardinality(), N);

    for (int k = 0; k < N; k++) {
     rb2.add(k * gap * offset);
     Assert.assertEquals(rb2.getCardinality(), N);
    }
    Assert.assertEquals(RoaringBitmap.and(rb, rb2).getCardinality(), N / offset);
    Assert.assertEquals(RoaringBitmap.or(rb, rb2).getCardinality(), 2 * N - N / offset);
    Assert.assertEquals(RoaringBitmap.xor(rb, rb2).getCardinality(), 2 * N - 2 * N / offset);
   }
  }
 }
Exemplo n.º 30
0
 @Test
 public void clearTest() {
  final RoaringBitmap rb = new RoaringBitmap();
  for (int i = 0; i < 200000; i += 7)
   // dense
   rb.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 177)
   // sparse
   rb.add(i);

  final RoaringBitmap rb2 = new RoaringBitmap();
  final RoaringBitmap rb3 = new RoaringBitmap();
  for (int i = 0; i < 200000; i += 4) rb2.add(i);
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 14) rb2.add(i);

  rb.clear();
  Assert.assertEquals(0, rb.getCardinality());
  Assert.assertTrue(0 != rb2.getCardinality());

  rb.add(4);
  rb3.add(4);
  final RoaringBitmap andresult = RoaringBitmap.and(rb, rb2);
  final RoaringBitmap orresult = RoaringBitmap.or(rb, rb2);

  Assert.assertEquals(1, andresult.getCardinality());
  Assert.assertEquals(rb2.getCardinality(), orresult.getCardinality());

  for (int i = 0; i < 200000; i += 4) {
   rb.add(i);
   rb3.add(i);
  }
  for (int i = 200000; i < 400000; i += 114) {
   rb.add(i);
   rb3.add(i);
  }

  final int[] arrayrr = rb.toArray();
  final int[] arrayrr3 = rb3.toArray();

  Assert.assertTrue(Arrays.equals(arrayrr, arrayrr3));
 }