Esempio n. 1
0
 /**
  * Metoda dodająca ocenę
  *
  * @param id_ksiazka id książki wskazanej przez użytkownika
  * @param wartosc wartość oceny jaką wskazał użytkownia (1-5)
  * @param login login użytkownika który ocenia książkę.
  * @throws UzytkownikException jeśli użytkownik nie istnieje
  * @throws OcenaException jeśli ocena JUŻ istnieje
  * @throws KsiazkaException jeśli książka została zmodyfikowana podczas oceny (OptimistickLock).
  */
 @RolesAllowed("DodanieOceny")
 @Override
 public void ocenKsiazke(long id_ksiazka, int wartosc, String login)
   throws UzytkownikException, OcenaException, KsiazkaException, AutorException {
  Ocena ocena = new Ocena();
  ocena.setIdKsiazka(ksiazkaFacade.find(id_ksiazka));
  ocena.setIdUzytkownik(uzytkownikFacade.findByLogin(login));
  ocena.setOcena(wartosc);
  ocena.setUlubiona(false);
  ocenaFacade.create(ocena);

  long suma = 0;

  for (Ocena o : ocena.getIdKsiazka().getOcenaList()) {
   suma = suma + o.getOcena();
  }
  ocena
    .getIdKsiazka()
    .setSredniaOcen(new BigDecimal((double) suma / ocena.getIdKsiazka().getOcenaList().size()));
  ksiazkaFacade.edit(ocena.getIdKsiazka());
  for (Autor a : ocena.getIdKsiazka().getAutorList()) {
   BigDecimal licznik = BigDecimal.ZERO;
   BigDecimal mianownik = BigDecimal.ZERO;
   for (Ksiazka k : a.getKsiazkaList()) {
    if (k.getSredniaOcen() != null) {
     mianownik = mianownik.add(BigDecimal.valueOf(1.0 / (k.getIloscAutorow())));
     licznik =
       licznik.add(
         k.getSredniaOcen().multiply(BigDecimal.valueOf(1.0 / k.getIloscAutorow())));
    }
   }
   a.setSrOcena(licznik.divide(mianownik, new MathContext(10)));
   autorFacade.edit(a);
  }
 }
Esempio n. 2
0
 /**
 * Metoda zmieniająca ocenę dla danej ksiązki
 *
 * @param id_ksiazka id ksiązki wskazanej przez użytkownika
 * @param ocena wartośc oceny jaką wskazał użytkownik (1-5)
 * @param login login użytkownika który dokonuje zmiany oceny
 * @throws OcenaException wyjątek przy jednoczesnej modyfikacji, bądź w przypadku braku oceny.
 * @throws KsiazkaException wyjątek w przypadku modyfikacji książki
 * @throws UzytkownikException wyjątek rzucany w przypaku braku użytkownika
 * @throws pl.lodz.ssbd.exceptions.AutorException w przypadku modyfikacji autora
 */
 @Override
 @RolesAllowed("ZmianaOceny")
 public void zmienOcene(long id_ksiazka, int ocena, String login)
   throws OcenaException, KsiazkaException, UzytkownikException, AutorException {
  Ocena newOcena =
    ocenaFacade.findByKsiazkaAndLogin(
      ksiazkaFacade.find(id_ksiazka), uzytkownikFacade.findByLogin(login));
  if (newOcena == null) {
   throw new OcenaException("exceptions.ocenanieistnieje");
  }
  newOcena.setOcena(ocena);
  ocenaFacade.edit(newOcena);
  long suma = 0;
  for (Ocena o : newOcena.getIdKsiazka().getOcenaList()) {
   suma = suma + o.getOcena();
  }
  newOcena
    .getIdKsiazka()
    .setSredniaOcen(
      new BigDecimal((double) suma / newOcena.getIdKsiazka().getOcenaList().size()));
  ksiazkaFacade.edit(newOcena.getIdKsiazka());
  for (Autor a : newOcena.getIdKsiazka().getAutorList()) {
   BigDecimal licznik = BigDecimal.ZERO;
   BigDecimal mianownik = BigDecimal.ZERO;
   for (Ksiazka k : a.getKsiazkaList()) {
    if (k.getSredniaOcen() != null) {
     mianownik = mianownik.add(BigDecimal.valueOf(1.0 / (k.getIloscAutorow())));
     licznik =
       licznik.add(
         k.getSredniaOcen().multiply(BigDecimal.valueOf(1.0 / k.getIloscAutorow())));
    }
   }
   a.setSrOcena(licznik.divide(mianownik, new MathContext(10)));
   autorFacade.edit(a);
  }
 }