Esempio n. 1
0
 public double[] bayesExpand2(Pelilauta lauta, int max) {
  this.children = new NodenLapset();
  double[] values = new double[Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko()];
  double[] negatives = new double[values.length];
  double sum;
  Node node;
  children.setMaxKoko(max);
  int pattern;
  int location;
  for (int i = 0; i < values.length; i++) {
   values[i] = 0;
  }
  for (int i = 0; i < Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko(); i++) {
   if (!PlacementHandler.onkoLaillinenSiirto(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i))) {
    continue;
   }
   pattern = Pattern.match(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i));
   if (lauta.getTurn() == Pelilauta.VALKEA) {
    pattern = Pattern.swapColors(pattern);
   }

   for (int k = -1; k < 2; k++) {
    for (int l = -1; l < 2; l++) {
     if (Pelilauta.onLaudalla(Pelilauta.toX(i) + k, Pelilauta.toY(i) + l)) {
      location = Pelilauta.toSimple(Pelilauta.toX(i) + k, Pelilauta.toY(i) + l);
      // values[location] += Math.log(Pattern.patternMovePredictions(pattern, k, l)) -
      // Math.log(Pattern.patternMovePredictions(pattern, k, l));
      values[location] += Pattern.patternMovePredictions(pattern, k, l);
     }
    }
   }
  }
  sum = 0;
  for (int i = 0; i < Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko(); i++) {
   if (!PlacementHandler.onkoLaillinenSiirto(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i))) {
    continue;
   }
   sum += values[i];
  }

  for (int i = 0; i < values.length; i++) {
   if (!PlacementHandler.onkoLaillinenSiirto(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i))) {
    continue;
   }
   values[i] = values[i] / (sum);
   node = new Node(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i));
   node.raveVierailut += 5000 * values[i];
   node.raveVoitot += (node.raveVierailut * 56) / 100;
   this.children.addNode(node);
  }
  children.sort();
  return values;
 }
Esempio n. 2
0
 public static Pelilauta bayesSimulate(Pelilauta lauta, int[] amafTaulu) {
  double probability;
  double maxProbability;
  int maxSimple;
  while (lauta.getMoveNumber() < 700) {
   maxSimple = -1;
   maxProbability = -1;
   for (int i = 0; i < Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko(); i++) {
    if (!PlacementHandler.onkoLaillinenSiirto(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i))
      || PlacementHandler.tuhoaakoSiirtoOmanSilman(
        lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i))) {
     continue;
    }
    probability = 0;
    for (int k = -1; k < 2; k++) {
     for (int l = -1; l < 2; l++) {
      if (Pelilauta.onLaudalla(Pelilauta.toX(i) + k, Pelilauta.toY(i) + l)) {
       if (lauta.getTurn() == Pelilauta.MUSTA) {
        probability +=
          Pattern.patternMovePredictions(
            Pattern.match(lauta, Pelilauta.toX(i) + k, Pelilauta.toY(i) + l), -k, -l);
       } else {
        probability +=
          Pattern.patternMovePredictions(
            Pattern.swapColors(
              Pattern.match(lauta, Pelilauta.toX(i) + k, Pelilauta.toY(i) + l)),
            -k,
            -l);
       }
      }
     }
    }
    if (probability > maxProbability) {
     maxSimple = i;
    }
   }
   if (maxSimple == -1) {
    if (lauta.isPassedOnLastMove()) {
     break;
    }
    PlacementHandler.pass(lauta);
    continue;
   }
   PlacementHandler.pelaaSiirto(lauta, Pelilauta.toX(maxSimple), Pelilauta.toY(maxSimple));
   if (amafTaulu[maxSimple] == 0) {
    amafTaulu[maxSimple] = lauta.getTurn();
   }
  }
  // System.err.println("Siirtoja: " + lauta.getMoveNumber());
  return lauta;
 }
Esempio n. 3
0
 /**
  * Päättää mitä siirtoja tästä nodesta eteenpäin ylipäätään tullaan harkitsemaan. Tämänhetkinen
  * versio ottaa satunnaisesti 20 pistettä.
  */
 public void expand(Pelilauta lauta) {
  boolean[] visited = new boolean[Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko()];
  int pisteita;
  Pino<Node> lapsiJono = new Pino<>();

  for (int i = 0; i < visited.length; i++) {
   visited[i] = true;
  }
  int offset = r.nextInt(visited.length);
  int indeksi = 0;
  int uusiX, uusiY;
  pisteita = CriticalPointObserver.getCapturePoints(lauta, lapsiJono, visited);
  while ((indeksi < visited.length) && (pisteita < branchingFactor)) {
   uusiX = Pelilauta.toX((indeksi + offset) % visited.length);
   uusiY = Pelilauta.toY((indeksi + offset) % visited.length);
   if (visited[(indeksi + offset) % visited.length]) {
    visited[(indeksi + offset) % visited.length] =
      false; // Varmistetaan että samaa siirtoa ei lasketa moneen kertaan

    if (PlacementHandler.onkoLaillinenSiirto(lauta, uusiX, uusiY)) {
     lapsiJono.add(new Node(lauta, uusiX, uusiY));
     pisteita++;
     indeksi = 0;
     offset = r.nextInt(visited.length);
     continue;
    }
   }
   indeksi++;
  }

  Node passaus = new Node(lauta, -1, -1);
  lapsiJono.add(passaus);
  pisteita++;

  Node[] pisteet = new Node[pisteita];
  for (int i = 0; i < pisteita; i++) {
   pisteet[i] = lapsiJono.pop();
  }
  this.children = new NodenLapset(pisteet);
 }
Esempio n. 4
0
 /**
  * simuloi pelin. Pelaa sarjan siirtoja.
  *
  * @return Pelilauta, kun simulaatio on päättynyt. Laudalla ei pitäisi olla yhtäkään kuollutta
  *   ryhmää, ja silmien tulisi olla yhden pisteen kokoisia.
  */
 public static Pelilauta simulate(Pelilauta lauta, int[] amafTaulu) {
  int[] vapaatpisteet;
  int offset;
  int x, y;

  boolean noSensibleMovesLeft = false;
  boolean loytyiSiirto;

  while (!noSensibleMovesLeft && lauta.getMoveNumber() < 700) {
   vapaatpisteet = lauta.getMahdollisetPisteet();

   loytyiSiirto = false;
   if (lauta.isPassedOnLastMove()) {
    noSensibleMovesLeft = true;
   }
   if (vapaatpisteet != null) {
    if (CriticalPointObserver.getSelfAtariMove() != -1) {
     x = Pelilauta.toX(CriticalPointObserver.getSelfAtariMove());
     y = Pelilauta.toY(CriticalPointObserver.getSelfAtariMove());

     if (!PlacementHandler.tuhoaakoSiirtoOmanSilman(lauta, x, y)) {
      if (amafTaulu[Pelilauta.toSimple(x, y)] == 0) {
       amafTaulu[Pelilauta.toSimple(x, y)] = lauta.getTurn();
      }
      PlacementHandler.pelaaSiirto(lauta, x, y);
      noSensibleMovesLeft = false;
      loytyiSiirto = true;
      continue;
     }
    }

    offset = r.nextInt(vapaatpisteet.length);

    for (int i = 0; i < vapaatpisteet.length; i++) {
     x = Pelilauta.toX(vapaatpisteet[(i + offset) % vapaatpisteet.length]);
     y = Pelilauta.toY(vapaatpisteet[(i + offset) % vapaatpisteet.length]);
     if (!PlacementHandler.tuhoaakoSiirtoOmanSilman(lauta, x, y)) {
      if (amafTaulu[Pelilauta.toSimple(x, y)] == 0) {
       amafTaulu[Pelilauta.toSimple(x, y)] = lauta.getTurn();
      }
      PlacementHandler.pelaaSiirto(lauta, x, y);
      noSensibleMovesLeft = false;
      loytyiSiirto = true;
      break;
     }
    }
   }
   if (!loytyiSiirto) {
    PlacementHandler.pass(lauta);
   }
  }
  // GoAI.piirraLauta(lauta);
  /*String debug = "\n";
  for (int j = Pelilauta.getKoko() - 1; j >= 0; j--) {
  debug += "  ";
  for (int i = 0; i < Pelilauta.getKoko(); i++) {
  if (lauta.getRisteys(i, j) == Pelilauta.MUSTA) {
  debug += " " + "X" + " ";
  }
  else if (lauta.getRisteys(i, j) == Pelilauta.VALKEA) {
  debug += " " + "O" + " ";
  }
  else {
  debug += " " + "." + " ";
  }
  }
  debug += "\n";
  }
  GTP.logger.info(debug);*/
  return lauta;
 }
Esempio n. 5
0
 public void bayesExpand(Pelilauta lauta) {
  double[] values = new double[Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko()];
  int[] strengths = new int[values.length];
  children = new NodenLapset();
  double boardSum = 0.0;
  int strengthOfPrediction = 0;
  Node newNode;

  for (int i = 0; i < values.length; i++) {
   values[i] = Pattern.valueOf(Pattern.match(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i)));
   strengths[i] = Pattern.getSeenTotal(Pattern.match(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i)));
   boardSum += values[i];
   strengthOfPrediction +=
     Pattern.getSeenTotal(Pattern.match(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i)));
  }
  Pelilauta testiLauta;
  double difference;
  int differenceInStrength;
  for (int i = 0; i < values.length; i++) {
   if (!PlacementHandler.onkoLaillinenSiirto(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i))) {
    continue;
   }
   difference = 0.0;
   differenceInStrength = 0;
   testiLauta = lauta.kopioi();
   PlacementHandler.pelaaSiirto(testiLauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i));
   for (int x = -1; x < 2; x++) {
    for (int y = -1; y < 2; y++) {
     if (Pelilauta.onLaudalla(Pelilauta.toX(i) + x, Pelilauta.toY(i) + y)) {
      difference +=
        values[i]
          - Pattern.valueOf(
            Pattern.match(testiLauta, Pelilauta.toX(i) + x, Pelilauta.toY(i) + y));
      differenceInStrength +=
        strengths[i]
          - Pattern.getSeenTotal(
            Pattern.match(testiLauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i)));
     }
    }
   }
   newNode = new Node(lauta, Pelilauta.toX(i), Pelilauta.toY(i));
   newNode.raveVierailut =
     (int) Math.round(Math.log(strengthOfPrediction - differenceInStrength) * 1000);
   if (lauta.getTurn() == Pelilauta.MUSTA) {
    newNode.raveVoitot =
      (int)
        Math.round(
          newNode.raveVierailut * (1 / (1 + Math.pow(Math.E, boardSum - difference))));
   } else {
    newNode.raveVoitot =
      (int)
        Math.round(
          newNode.raveVierailut
            * (1 - (1 / (1 + Math.pow(Math.E, boardSum - difference)))));
   }
   if (1.0 * newNode.raveVoitot / newNode.raveVierailut > 0.44) {
    children.addNode(newNode);
   }
  }
  children.setMaxKoko(branchingFactor);
  Node passaus = new Node(lauta, -1, -1);
  children.addNode(passaus);
  children.sort();
 }
Esempio n. 6
0
 /**
  * Yrittää parhaalta vaikuttavaa siirtoa, simuloi siitä edespäin pelin loppuun saakka, ja
  * päivittää jokaisen MC-puun solmun matkan varrella tällä tuloksella.
  */
 public void selectAction(Pelilauta lauta) {
  Pelilauta currentLauta = lauta.kopioi();
  int[] amafTaulu = new int[Pelilauta.getKoko() * Pelilauta.getKoko()];

  if (isNoLegalMovesAvailable()) {
   return;
  }
  Pino<Node> visited = new Pino<>();
  visited.add(this);
  Node currentNode = this;
  int tulos;

  while (!currentNode.isLeaf()) {
   if (raveSuoritukset == 0) {
    currentNode = currentNode.select();
    PlacementHandler.pelaaSiirto(currentLauta, currentNode.getX(), currentNode.getY());
   } else {
    currentNode = currentNode.selectRAVE(currentNode.vierailut);
    if ((Pelilauta.toSimple(currentNode.getX(), currentNode.getY()) > -1)
      && (amafTaulu[Pelilauta.toSimple(currentNode.getX(), currentNode.getY())] == 0)) {
     amafTaulu[Pelilauta.toSimple(currentNode.getX(), currentNode.getY())] =
       currentNode.getTurn();
    }
    PlacementHandler.pelaaSiirto(currentLauta, currentNode.getX(), currentNode.getY());
   }
   visited.add(currentNode);
  }
  // currentNode.bayesExpand2(currentLauta, branchingFactor);
  currentNode.expand(currentLauta);

  if (raveSuoritukset == 0) {
   currentNode = currentNode.select();
   PlacementHandler.pelaaSiirto(currentLauta, currentNode.getX(), currentNode.getY());
  } else {
   currentNode = currentNode.selectRAVE(currentNode.vierailut);
   if (currentNode.getX() == -1
     && currentNode.getY() == -1
     && currentLauta.isPassedOnLastMove()) {
    tulos = -1;
    if (GTP.score(currentLauta) > 0) {
     tulos = 1;
    }

    updateRAVE(visited, tulos, amafTaulu);

    currentNode.children = null;

    return;
   }
   if ((Pelilauta.toSimple(currentNode.getX(), currentNode.getY()) > -1)
     && (amafTaulu[Pelilauta.toSimple(currentNode.getX(), currentNode.getY())] == 0)) {
    amafTaulu[Pelilauta.toSimple(currentNode.getX(), currentNode.getY())] =
      currentNode.getTurn();
   }
   PlacementHandler.pelaaSiirto(currentLauta, currentNode.getX(), currentNode.getY());
  }

  visited.add(currentNode);

  currentLauta = currentNode.simulate(currentLauta, amafTaulu);
  tulos = simulScore(currentLauta);

  if (raveSuoritukset == 0) {
   update(visited, tulos);
  } else {
   updateRAVE(visited, tulos, amafTaulu);
  }
  return;
 }