/**
 * Metoda, která načte ze zadaného umístění ceny spojů načtené topologie
 *
 * @throws IOException
 */
 public static void loadCosts(OspfModel model, String routerIP, BufferedReader input)
   throws IOException {
  BufferedReader infoUzlu = null;
  Router router = null;
  String radek;
  // Pattern costPattern = Pattern.compile("^.*:\\s([0-9]{1,})");
  Pattern costPattern = Pattern.compile(patternCost);
  Matcher costMatcher = null;
  Pattern ipPattern = Pattern.compile(patternIP);
  // Pattern ipPattern = Pattern.compile("[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}");
  Matcher ipMatcher = null;
  int cena;
  List<Link> act_spoje = new ArrayList<Link>();
  router = model.getRouterByIp(routerIP);
  if (router != null) {
   for (Link s : model.getLinks()) {
    if (s.containsRouter(router)) act_spoje.add(s);
   }
   infoUzlu = input;
   // změnit cenu a ip interface routeru ve spojích kde router figuruje
   while ((radek = infoUzlu.readLine()) != null) {
    for (Link s : act_spoje) {
     if (radek.contains("Link ID") && radek.endsWith(s.getLinkIDv4())) {
      String interfaceIp = "";
      while (!(radek = infoUzlu.readLine()).contains("Interface")) {}
      ipMatcher = ipPattern.matcher(radek);
      ipMatcher.find();
      interfaceIp = ipMatcher.group(0);
      while (!(radek = infoUzlu.readLine()).contains("TOS 0 Metric")) {}
      costMatcher = costPattern.matcher(radek);
      costMatcher.find();
      cena = Integer.valueOf(costMatcher.group(1));
      model.updateCost(s.getLinkIDv4(), router, interfaceIp, cena);
     } else if (radek.contains("Stub Network")) {
      // nacitani stub spoje
      StubLink stub = new StubLink();
      while (!(radek = infoUzlu.readLine()).contains("(Link ID) Net")) {}
      ipMatcher = ipPattern.matcher(radek);
      ipMatcher.find();
      stub.setLinkID(ipMatcher.group(0));
      while (!(radek = infoUzlu.readLine()).contains("(Link Data) Network Mask")) {}
      ipMatcher = ipPattern.matcher(radek);
      ipMatcher.find();
      stub.setMask(IpCalculator.getMask(ipMatcher.group(0)));
      while (!(radek = infoUzlu.readLine()).contains("TOS 0 Metric")) {}
      costMatcher = costPattern.matcher(radek);
      costMatcher.find();
      stub.setCost(Integer.valueOf(costMatcher.group(1)));
      router.getStubs().add(stub);
     }
    }
   }
   for (int i = act_spoje.size() - 1; i >= 0; i--) {
    act_spoje.remove(i);
   }
  }
 }
 public static void getTopologyFromData(OspfModel model, BufferedReader input)
   throws NumberFormatException, IOException {
  try {
   // zapis dat do souboru
   // BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter("out.txt"));
   // String s;
   // BufferedReader input2 = new BufferedReader(input);
   // while ((s = input2.readLine()) != null) {
   // out.write(s + "\n");
   // System.out.println(s);
   // }
   // out.close();
   OspfModel modelIPv6 = new OspfModel();
   String routerId = null;
   String routerName = null;
   String linkStateId = null;
   String linkId = null;
   String linkData = null;
   String linkName = null;
   String router = null;
   String neighborInterface = null;
   String neighborRouter = null;
   String advRouter = null;
   int metricType = -1;
   int cost = -1;
   int mask = -1;
   int numberOfLinks;
   String radek = null;
   Pattern ipPattern = Pattern.compile(patternIP);
   Pattern maskPattern = Pattern.compile(patternMask);
   Pattern costPattern = Pattern.compile(patternCost);
   Pattern namePattern = Pattern.compile(patternName);
   Pattern nameArpaPatern = Pattern.compile(patternNameArpa);
   Pattern geoPattern = Pattern.compile(patternGeo);
   GeoCoordinatesTransformator geoCoorTransormator = new GeoCoordinatesTransformator();
   Matcher matcher = null;
   // prikazy
   String cmd1 = "Net Link States"; // "show ip ospf database network"
   String cmd2 = "Router Link States"; // "show ip ospf database router"
   String cmd3 = "AS External Link States"; // "show ip ospf database external"
   // String cmd4 = "show ipv6 ospf6 database network detail";
   // String cmd5 = "show ipv6 ospf6 database router detail";
   String cmd6 =
     "AS Scoped Link State Database"; // "show ipv6 ospf6 database as-external detail"
   String cmd7 = "Area Scoped Link State Database"; // pozdeji bude urceno a jaka data jde
   String cmd8 = "router names"; // nacitani nazvu routeru
   String cmd9 = "geo positions"; // nacitani geo souradnic routeru
   boolean isStub = false;
   int cmd = 0;
   while ((radek = input.readLine()) != null) {
    if (radek.contains(cmd1)) {
     cmd = 1;
     continue;
    }
    if (radek.contains(cmd2)) {
     cmd = 2;
     continue;
    }
    if (radek.contains(cmd3)) {
     cmd = 3;
     continue;
    }
    if (radek.contains(cmd6)) {
     cmd = 6;
     continue;
    }
    if (radek.contains(cmd7)) {
     cmd = 7;
     continue;
    }
    if (radek.contains(cmd8)) {
     cmd = 8;
     continue;
    }
    if (radek.contains(cmd9)) {
     cmd = 9;
     continue;
    }
    switch (cmd) {
     case 1:
      // nacitani topologie pro IPv4
      if (radek.contains("Link State ID")) {
       int linkMask = 0;
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       linkName = matcher.group(0);
       while (!((radek = input.readLine()).contains("Network Mask"))) ;
       matcher = maskPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       linkMask = Integer.valueOf(matcher.group(1));
       Link l = new Link();
       l.setLinkIDv4(linkName);
       l.setSubnetMask(linkMask);
       model.getLinks().add(l);
       // čtení řádků než narazí na Attached Router
       while (!((radek = input.readLine()).contains("Attached Router"))) ;
       // načtení první IP jdoucí do spoje
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       model.addRouter(matcher.group(0));
       // načtení zbylých IP jdoucích do spoje
       while ((radek = input.readLine()).contains("Attached Router")) {
        matcher = ipPattern.matcher(radek);
        matcher.find();
        model.addRouter(matcher.group(0));
       }
      }
      break;
     case 2:
      // nacitani dodatecnych dat pro IPv4
      if (radek.contains("Link State ID")) {
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       linkStateId = matcher.group(0);
       while (!((radek = input.readLine()).contains("Number of Links"))) ;
       matcher = costPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       numberOfLinks = Integer.valueOf(matcher.group(1));
       for (int i = 0; i < numberOfLinks; i++) {
        while (!(radek = input.readLine()).contains("Link connected to")) ;
        isStub = radek.endsWith("Stub Network");
        while (!(radek = input.readLine()).contains("(Link ID)")) ;
        matcher = ipPattern.matcher(radek);
        matcher.find();
        linkId = matcher.group(0);
        while (!(radek = input.readLine()).contains("(Link Data)")) ;
        matcher = ipPattern.matcher(radek);
        matcher.find();
        linkData = matcher.group(0);
        while (!(radek = input.readLine()).contains("TOS 0 Metric")) ;
        matcher = costPattern.matcher(radek);
        matcher.find();
        cost = Integer.valueOf(matcher.group(1));
        if (isStub) {
         model.addStubNetwork(linkStateId, linkId, IpCalculator.getMask(linkData), cost);
        } else {
         model.updateCost(linkId, linkStateId, linkData, cost);
        }
       }
      }
      break;
     case 3:
      // nacitani externich LSA a jejich masek
      if (radek.contains("Link State ID")) {
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       linkName = matcher.group(0);
       while (!(radek = input.readLine()).contains("Advertising Router")) ;
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       advRouter = matcher.group(0);
       while (!(radek = input.readLine()).contains("Network Mask")) ;
       matcher = maskPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       mask = Integer.valueOf(matcher.group(1));
       while (!(radek = input.readLine()).contains("Metric Type")) ;
       matcher = costPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       metricType = Integer.valueOf(matcher.group(1));
       while (!(radek = input.readLine()).contains("Metric")) ;
       matcher = costPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       cost = Integer.valueOf(matcher.group(1));
       ExternalLSA exLsa = new ExternalLSA();
       exLsa.setMask(mask);
       exLsa.setCost(cost);
       exLsa.setMetricType(metricType);
       exLsa.setNetwork(linkName);
       // TODO zjistit proc se router nenajde
       if (model.getRouterByIp(advRouter) != null) {
        model.getRouterByIp(advRouter).getExternalLsa().add(exLsa);
       }
      }
      break;
     case 4:
      // nacitani topologie pro IPv6
      if (radek.contains("Link State ID")) {
       int linkMask = 0;
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       linkName = matcher.group(0);
       Link l = new Link();
       l.setLinkIDv6(linkName);
       l.setSubnetMask(linkMask);
       modelIPv6.getLinks().add(l);
       while (!((radek = input.readLine()).contains("Attached Router"))) ;
       // načtení první IP jdoucí do spoje
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       modelIPv6.addRouter(matcher.group(0));
       // načtení zbylých IP jdoucích do spoje
       while ((radek = input.readLine()).contains("Attached Router")) {
        matcher = ipPattern.matcher(radek);
        matcher.find();
        modelIPv6.addRouter(matcher.group(0));
       }
      }
      break;
     case 5:
      // nacitani dodatecnych dat pro IPv6
      if (radek.contains("Advertising Router")) {
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       router = matcher.group(0);
      } else if (radek.contains("Transit-Network Metric")) {
       matcher = costPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       cost = Integer.valueOf(matcher.group(1));
      } else if (radek.contains("Neighbor Interface ID")) {
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       neighborInterface = matcher.group(0);
      } else if (radek.contains("Neighbor Router ID")) {
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       neighborRouter = matcher.group(0);
       // linkId, router, 2.router, cena
       modelIPv6.updateCostIPv6(neighborInterface, router, neighborRouter, cost);
      }
      break;
     case 6:
      // nacitani externich lsa a masky pro IPv6
      if (radek.contains("Advertising Router")) {
       matcher = ipPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       advRouter = matcher.group(0);
      } else if (radek.contains("Metric")) {
       matcher = costPattern.matcher(radek);
       matcher.find();
       cost = Integer.valueOf(matcher.group(1));
      } else if (radek.contains("Prefix") && !radek.contains("Options")) {
       linkName = radek.substring(radek.indexOf(':') + 2, radek.indexOf('/'));
       mask = Integer.valueOf(radek.substring(radek.indexOf('/') + 1));
       ExternalLSA exLsa = new ExternalLSA();
       exLsa.setMask(mask);
       exLsa.setCost(cost);
       exLsa.setNetwork(linkName);
       if (model.getRouterByIp(advRouter) != null) {
        model.getRouterByIp(advRouter).getExternalLsa().add(exLsa);
       } else if (modelIPv6.getRouterByIp(advRouter) != null) {
        modelIPv6.getRouterByIp(advRouter).getExternalLsa().add(exLsa);
       } else {
        System.err.println("OspfLoader - Router nenalezen");
       }
      }
      break;
     case 7:
      if (radek.contains("Type: Network")) {
       cmd = 4;
      } else if (radek.contains("Type: Router")) {
       cmd = 5;
      }
      break;
     case 8:
      // nacitani nazvu routeru
      boolean matches = false;
      matcher = namePattern.matcher(radek);
      matcher.find();
      if (matcher.matches()) {
       // matcher dle stareho tvaru zapisu id routeru a jeho nazvu
       matches = true;
       routerId = matcher.group(1);
       routerName = matcher.group(2);
      } else {
       matcher = nameArpaPatern.matcher(radek);
       matcher.find();
       if (matcher.matches()) {
        // matcher dle noveho tvaru zapisu id routeru a jeho nazvu z CGI
        matches = true;
        routerId = IpCalculator.getIpFromIpArpa(matcher.group(1));
        routerName = matcher.group(3);
       }
      }
      if (matches) {
       // aspon jeden matcher nasel nazev routeru, najdi ho a pridej
       for (Router r : model.getRouters()) {
        if (r.getId().equals(routerId) && !routerId.equals(routerName))
         r.setName(routerName);
       }
      }
      break;
     case 9:
      // nacitani geo souradnic
      matcher = geoPattern.matcher(radek);
      matcher.find();
      if (matcher.matches()) {
       model.setGpsLoaded(true);
       Router r = model.getRouterByIp(matcher.group(1));
       if (r != null) {
        r.setGpsPosition(
          geoCoorTransormator.transformJTSKToWGS(
            Integer.valueOf(matcher.group(2)), Integer.valueOf(matcher.group(3))));
       }
      }
      break;
    }
   }
   // zacleneni IPv6 do puvodniho modelu kde je do teto doby pouze IPv4
   // priznak zda jsou nacteny nejaky IPv6
   model.setIpv6Loaded(!modelIPv6.getLinks().isEmpty());
   // prochazeni spoju
   boolean b = false;
   for (Link l6 : modelIPv6.getLinks()) {
    b = false;
    for (Link l4 : model.getLinks()) {
     if (l6.hasSameRouters(l4.getOspfLinkData())) {
      b = true;
      l4.setLinkIDv6(l6.getLinkIDv6());
      for (OspfLinkData old6 : l6.getOspfLinkData()) {
       OspfLinkData old4 = l4.getOspfLinkData(old6.getRouter().getId());
       old4.setCostIPv6(old6.getCostIPv6());
      }
      continue;
     }
    }
    if (!b) {
     Link l = new Link();
     l.setLinkIDv6(l6.getLinkIDv6());
     for (OspfLinkData old : l6.getOspfLinkData()) {
      Router r = model.getRouterByIp(old.getRouter().getId());
      if (r == null) {
       r = new Router(old.getRouter().getId());
       model.getRouters().add(r);
      }
      OspfLinkData o = new OspfLinkData();
      o.setCostIPv4(old.getCostIPv4());
      o.setCostIPv6(old.getCostIPv6());
      o.setRouter(model.getRouterByIp(old.getRouter().getId()));
      o.setInterfaceIp(old.getInterfaceIp());
      l.getOspfLinkData().add(o);
     }
     model.getLinks().add(l);
    }
   }
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }