Example #1
0
 private static Map<String, XmlNode> nodeListToMap(
   List<XmlNode> subNodes, String keyPropertyName) {
  Map<String, XmlNode> nodeMap = new HashMap<String, XmlNode>();
  for (XmlNode node : subNodes) {
   String value = node.getAttribute(keyPropertyName);
   nodeMap.put(value, node);
  }
  return nodeMap;
 }
Example #2
0
 protected void initParam(XmlNode xmlNode) {
  NameFilter<XmlNode> nameFilter = new NameFilter<XmlNode>(xmlNode);
  List<XmlNode> initParamNodes = nameFilter.findNodeList(INIT_PARAM);
  for (XmlNode initParamNode : initParamNodes) {
   String name = initParamNode.getAttribute("name");
   String value = initParamNode.getAttribute("value");
   initParamMap.put(name, value);
   logger.logMessage(
     LogLevel.DEBUG, "<{}>的初始化参数name='{}',value='{}'", this.getClass().getName(), name, value);
  }
 }
Example #3
0
 public NameFilterTest() {
  node = new XmlNode("root");
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
   XmlNode a = node.addNode(new XmlNode("a" + i));
   for (int j = 0; j < 10; j++) {
    XmlNode b = a.addNode(new XmlNode("b" + j));
    for (int k = 0; k < 10; k++) {
     b.addNode(new XmlNode("c" + k));
    }
   }
  }
 }
Example #4
0
 private static void checkNodeName(XmlNode applicationNode, XmlNode componentNode) {
  if (applicationNode == null || componentNode == null) { // 如果有一个为空,则返回
   return;
  }
  String applicationNodeName = applicationNode.getNodeName();
  String componentNodeName = componentNode.getNodeName();
  if (applicationNodeName != null
    && componentNodeName != null
    && !applicationNodeName.equals(componentNodeName)) {
   throw new RuntimeException(applicationNodeName + "与" + componentNodeName + "两个节点名称不一致!");
  }
 }
Example #5
0
 /**
 * 获取属性值,应用配置的优先级更高
 *
 * @param applicationNode
 * @param componentNode
 * @param attributeName
 * @return
 */
 public static String getPropertyName(
   XmlNode applicationNode, XmlNode componentNode, String attributeName) {
  String value = null;
  checkNodeName(applicationNode, componentNode);
  if (applicationNode != null) {
   value = applicationNode.getAttribute(attributeName);
  }
  if (value == null && componentNode != null) {
   value = componentNode.getAttribute(attributeName);
  }
  return value;
 }
Example #6
0
 protected void initPattern(XmlNode xmlNode) {
  NameFilter<XmlNode> nameFilter = new NameFilter<XmlNode>(xmlNode);
  List<XmlNode> filterMappings = nameFilter.findNodeList(FILTER_MAPPING);
  for (XmlNode filterMapping : filterMappings) {
   String urlPattern = filterMapping.getAttribute("url-pattern");
   if (!patternStrs.contains(urlPattern)) {
    patterns.add(Pattern.compile(urlPattern));
    patternStrs.add(urlPattern);
   }
   logger.logMessage(
     LogLevel.DEBUG, "<{}>的url-pattern:'{}'", this.getClass().getName(), urlPattern);
  }
 }
Example #7
0
 /**
 * 简单合并
 *
 * @param nodeName
 * @param applicationNode
 * @param componentNode
 * @return
 */
 public static List<XmlNode> combineSubList(
   String nodeName, XmlNode applicationNode, XmlNode componentNode) {
  checkNodeName(applicationNode, componentNode);
  List<XmlNode> result = new ArrayList<XmlNode>();
  if (applicationNode == null && componentNode == null) {
   return result;
  }
  if (componentNode != null && componentNode.getSubNodes(nodeName) != null) {
   result.addAll(componentNode.getSubNodes(nodeName));
  }
  if (applicationNode != null && applicationNode.getSubNodes(nodeName) != null) {
   result.addAll(applicationNode.getSubNodes(nodeName));
  }
  return result;
 }
Example #8
0
 /**
 * 根据关键属性进行子节点合并
 *
 * @param applicationNode
 * @param componentNode
 * @param keyPropertyName
 * @return
 */
 public static List<XmlNode> combineSubList(
   XmlNode applicationNode, XmlNode componentNode, String nodeName, String keyPropertyName) {
  checkNodeName(applicationNode, componentNode);
  List<XmlNode> result = new ArrayList<XmlNode>();
  if (applicationNode == null && componentNode == null) {
   return result;
  }
  List<XmlNode> applicationNodeList = null;
  if (applicationNode != null) {
   applicationNodeList = applicationNode.getSubNodes(nodeName);
  }
  List<XmlNode> componentNodeList = null;
  if (componentNode != null) {
   componentNodeList = componentNode.getSubNodes(nodeName);
  }
  if (componentNodeList == null && applicationNodeList == null) {
   return result;
  }
  if (componentNodeList == null || componentNodeList.size() == 0) { // 如果组件配置为空
   result.addAll(applicationNode.getSubNodes(nodeName));
   return result;
  }
  if (applicationNodeList == null || applicationNodeList.size() == 0) { // 如果应用配置为空
   result.addAll(componentNode.getSubNodes(nodeName));
   return result;
  }
  Map<String, XmlNode> appConfigMap = nodeListToMap(applicationNodeList, keyPropertyName);
  Map<String, XmlNode> compConfigMap = nodeListToMap(componentNodeList, keyPropertyName);
  for (String key : appConfigMap.keySet()) {
   XmlNode compNode = compConfigMap.get(key);
   XmlNode appNode = appConfigMap.get(key);
   if (compNode == null) {
    result.add(appNode);
   } else { // 如果两个都有,则合并之
    result.add(combine(appNode, compNode));
   }
  }
  for (String key : compConfigMap.keySet()) {
   XmlNode appNode = compConfigMap.get(key);
   if (appNode == null) {
    result.add(appNode);
   }
  }
  return result;
 }
Example #9
0
 public void testGetFooter() {
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  node.getFooter(sb);
  assertEquals("-->", sb.toString());
 }
Example #10
0
 private static XmlNode combine(XmlNode appNode, XmlNode compNode) {
  XmlNode result = new XmlNode(appNode.getNodeName());
  result.setAttribute(compNode.getAttributes());
  result.setAttribute(appNode.getAttributes());
  if (!CollectionUtil.isEmpty(compNode.getSubNodes())) {
   result.addAll(compNode.getSubNodes());
  }
  if (!CollectionUtil.isEmpty(appNode.getSubNodes())) {
   result.addAll(appNode.getSubNodes());
  }
  return result;
 }