Example #1
0
 public static void main(String[] args) {
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int resp;
  double randomNumberDown;
  double randomNumberTop;
  double randomNumber;
  System.out.println("Загадайте число від 1 до 100 і натисніть будь-яку клавішу");
  resp = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
  randomNumberDown = 1;
  randomNumberTop = 101;
  while (resp != 2) {
   randomNumber = Math.floor((randomNumberDown + randomNumberTop) / 2);
   // число randomNumber мусить бути типу double тому, що воно інакше видає помилку
   // math.floor мусить бути, бо якщо (34+37)/2= 35,5
   System.out.println("Ваше число" + " " + randomNumber + "?");
   resp = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
   if (resp == 2) {
    System.out.println("Вітаємо");
   } else if (resp == 1) {
    randomNumberDown = randomNumber;
    // число randomNumberDown теж має бути типу double бо інакше ми не зможемо присвоїти йому
    // число типу double
   } else if (resp == 0) {
    randomNumberTop = randomNumber;
    // тоже саме
   }
  }
 }
Example #2
0
 public static void main(String[] args) {
  double a = -191.635;
  double b = 43.74;
  int c = 16, d = 45;

  System.out.printf("The absolute value " + "of %.3f is %.3f%n", a, abs(a));

  System.out.printf("The ceiling of " + "%.2f is %.0f%n", b, Math.ceil(b));

  System.out.printf("The floor of " + "%.2f is %.0f%n", b, Math.floor(b));

  System.out.printf("The rint of %.2f " + "is %.0f%n", b, Math.rint(b));

  System.out.printf("The max of %d and " + "%d is %d%n", c, d, Math.max(c, d));

  System.out.printf("The min of of %d " + "and %d is %d%n", c, d, Math.min(c, d));
 }