Example #1
0
 void generate(PApplet pa) {
  int space = World.space;
  // sz^3 pisteitä, joiden välillä space tyhjää (tyhjä 0: kuutio)
  // eli (sz + (sz - 1) * space) ^ 3 tileä
  // visited ~ V_new wikipedian algossa

  boolean[] visited = new boolean[size3];
  int[] visitorder = new int[size3]; // indeksoidaan järjestysnumerolla

  // aluksi size on pisteiden määrä, newsize sitten kun niiden väliin on venytetty kulkuväyliä
  int newsz = size + (size - 1) * space;
  int newsz3 = newsz * newsz * newsz;
  map = new int[newsz3];

  // lähtöpaikka
  visitorder[0] = 0;
  visited[0] = true;
  map[0] = 0xffffffff;

  // käydään kaikki alkuperäiset pisteet läpi, jokaiseen mennään jotenkin
  for (int count = 1; count < size3; count++) {
   // - arvo tiili reunalta
   // (randomilla saattaa tulla sellainenkin joka ei ole reunalla, ei väliä kun ei jättikarttoja)
   // vois tietty pitää listaa sellaisista joista ei vielä pääse kaikkialle...
   // - arvo sille suunta
   // - visitoi se.
   int vidx;
   do {
    vidx = (int) (pa.random(0, count)); // monesko jo visitoitu leviää.
   } while (full(visited, visitorder[vidx]));

   int idx = visitorder[vidx];
   int z = idx / (size * size), y = idx / size % size, x = idx % size;

   // joku vierestä, dir on akselin suuntainen yksikkövektori
   int[] dir = getadj(pa, x, y, z, visited);
   int nx = x + dir[0], ny = y + dir[1], nz = z + dir[2];
   int newidx = world.at(nx, ny, nz);

   visitorder[count] = newidx;
   visited[newidx] = true;

   // nykykohta venytetyssä maailmassa
   int i = x * (space + 1), j = y * (space + 1), k = z * (space + 1);

   // nurkkien välillä debugväreillä
   for (int a = 0; a < space; a++) {
    i += dir[0];
    j += dir[1];
    k += dir[2];
    // vihreä kasvaa iteraatioiden kasvaessa, sininen taas z:n mukaan
    map[world.at(i, j, k, newsz)] =
      pa.color(1, (int) ((float) count / size3 * 255), (int) ((float) k / newsz * 255));
   }
   // verkon kärkipisteet punaisia
   map[world.at(i + dir[0], j + dir[1], k + dir[2], newsz)] = pa.color(255, 0, 0);
  }

  world.size = newsz;
  world.size3 = newsz3;
  world.map = map;
 }
 /**
  * TODO deprecate strings in favour of certificates XXX currently we only support a single player
  * per connection.
  *
  * @param player the player trying to connect
  * @return true if the connection was successfully identified with the specified player
  */
 public synchronized boolean addConnection(ConnectionToServer c, Player player, byte[] signature) {
  logger.log(Level.INFO, "Authenticating player " + player.getName());

  /* determine whether this identity already exists */
  NonNullElements i =
    new NonNullElements(KEY.PLAYERS, serverGameEngine.getWorld(), Player.AUTHORITATIVE);

  while (i.next()) {
   Player p = (Player) i.getElement();

   if (p.getName().equals(player.getName())) {
    /* this player already exists */
    /* is this identity already connected ? */
    if (principals.containsValue(p)) {
     logger.log(Level.INFO, "Player " + p.getName() + " is already" + " connected");

     return false;
    }

    /* is this player the same as the one which previously
     * connected under the same name? */
    logger.log(Level.FINE, "Verifying player " + p + " with " + player);

    if (!p.verify(player, signature)) {
     logger.log(Level.WARNING, "Couldn't verify signature of player " + p.getName());

     return false;
    }

    principals.put(c, p);

    /* set the connection world */
    if (c instanceof LocalConnection) {
     // don't create a WorldView, since the local client needs
     // to synchronize against the world object itself.
     c.setWorld(serverGameEngine.getWorld());
    } else {
     c.setWorld(new WorldView(serverGameEngine.getWorld(), p.getPrincipal()));
    }

    return true;
   }
  }

  /* this player does not already exist */
  logger.log(
    Level.INFO, "Adding player " + player.getName() + " to " + serverGameEngine.getWorld());

  MoveConfirmer mc =
    new MoveConfirmer(serverGameEngine.getMoveExecuter(), serverGameEngine.getMoveChainFork());
  AddPlayerMove m = new AddPlayerMove(serverGameEngine.getWorld(), player);
  MoveStatus ms = mc.confirmMove(m, null);

  assert ms == MoveStatus.MOVE_OK;

  /*
   * get the newly created player-with-principal
   */
  World w = serverGameEngine.getWorld();
  assert (w != null);
  player =
    (Player)
      w.get(KEY.PLAYERS, w.size(KEY.PLAYERS, Player.AUTHORITATIVE) - 1, Player.AUTHORITATIVE);

  principals.put(c, player);

  /* Perform any moves necessary for adding a new player */
  serverGameEngine
    .getMoveExecuter()
    .processMove(statGatherer.generateNewPlayerMove(player.getPrincipal()), c);
  serverGameEngine
    .getMoveExecuter()
    .processMove(scenario.getSetupMoves(serverGameEngine.getWorld(), player.getPrincipal()), c);

  /* set the connection world */
  c.setWorld(new WorldView(serverGameEngine.getWorld(), player.getPrincipal()));
  return true;
 }