public String getSites() {
  LOGGER.info("Iniciando handler de Obtención de Sitios de Interes");

  ServicesController controller = new ServicesController();
  ArrayList<EnlacesInteres> sites;
  ServiceResponse response = new ServiceResponse();

  try {
   sites = controller.getSites();
   response.setSites(sites);
   response.setStatus(WebServiceStatus.okResponse());
  } catch (Exception ex) {
   LOGGER.error("Error al Sitios de Interes ", ex);
   response.setStatus(WebServiceStatus.failResponseByDefault(ex));
  }

  LOGGER.info("Finalizando handler de Obtención de Sitios de Interes");
  return JSONUtility.jsonFromObject(response);
 }
 public String getAds() {
  LOGGER.info("Iniciando handler de Obtención de Publicidad");

  ServicesController controller = new ServicesController();
  ArrayList<Publicidad> ads;
  ServiceResponse response = new ServiceResponse();

  try {
   ads = controller.getAllAds();
   response.setAds(ads);
   response.setStatus(WebServiceStatus.okResponse());
  } catch (Exception ex) {
   LOGGER.error("Error al La publicidad ", ex);
   response.setStatus(WebServiceStatus.failResponseByDefault(ex));
  }

  LOGGER.info("Finalizando handler de Obtención de publicidad");
  return JSONUtility.jsonFromObject(response);
 }
 public String getNews() {
  LOGGER.info("Iniciando handler de Obtención de Noticias");

  ServicesController controller = new ServicesController();
  ArrayList<Noticias> news;
  ServiceResponse response = new ServiceResponse();

  try {
   news = controller.getNews();
   response.setNews(news);
   response.setStatus(WebServiceStatus.okResponse());
  } catch (Exception ex) {
   LOGGER.error("Error al La Noticia ", ex);
   response.setStatus(WebServiceStatus.failResponseByDefault(ex));
  }

  LOGGER.info("Finalizando handler de Obtención de Noticias");
  return JSONUtility.jsonFromObject(response);
 }
 public String getContactInfo() {
  LOGGER.info("Iniciando handler de Obtención de Contacto");

  ServicesController controller = new ServicesController();
  ArrayList<Contactos> contactos;
  ServiceResponse response = new ServiceResponse();

  try {
   contactos = controller.getContactInfo();
   if (contactos.size() > 0) response.setContact(contactos.get(0));
   response.setStatus(WebServiceStatus.okResponse());
  } catch (Exception ex) {
   LOGGER.error("Error al Obtener la informacion de contacto", ex);
   response.setStatus(WebServiceStatus.failResponseByDefault(ex));
  }

  ArrayList<Social> socialNetwors = new ArrayList<>();

  if (response.getContact() != null) {
   if (response.getContact().getRedesSocialesCollection() != null) {
    for (RedesSociales red : response.getContact().getRedesSocialesCollection()) {
     Social s = new Social();
     s.setName(red.getRTitle());
     s.setType(red.getRTipo().getTrDescription());
     s.setUrl(red.getRLink());
     socialNetwors.add(s);
    }
   }
   response.getContact().setRedesSocialesCollection(null);
  }

  response.setSocial(socialNetwors);

  LOGGER.info("Finalizando handler de Obtención de informacion de contacto");
  return JSONUtility.jsonFromObject(response);
 }