// Vis
 private void visAlle(int type) {
  ArrayList<IListEntity> resultat = null;
  if (type == hyttePlads) {
   ui.besked("Hytter og pladser \n");
   resultat = new ArrayList<IListEntity>(HyttePladsDAL.getHyttePladser());
  } else if (type == pris) {
   ui.besked("Priser \n");
   resultat = new ArrayList<IListEntity>(PrisDAL.getPriser());
  } else if (type == sæson) {
   ui.besked("sæsoner \n");
   resultat = new ArrayList<IListEntity>(SæsonDAL.getSæsoner());
  }

  if (resultat.isEmpty()) {
   if (type == hyttePlads) {
    ui.besked("Der er ingen hytter eller pladser i systemet\n");
   } else if (type == pris) {
    ui.besked("Der er ingen priser i systemet\n");
   } else if (type == sæson) {
    ui.besked("Der er ingen sæsoner i systemet\n");
   }
   return;
  }

  for (IListEntity hp : resultat) {
   ui.besked(hp.prettyPrint());
  }
 }
 // Ret specifik
 private void ret(int type) {
  String sType = "";
  String[] sNavne = {};
  if (type == hyttePlads) {
   sType = "hytte eller plads";
   sNavne = hyttePladsAttributter;
  } else if (type == pris) {
   sType = "pris";
   sNavne = prisAttributter;
  } else if (type == sæson) {
   sType = "sæson";
   sNavne = sæsonAttributter;
  }

  String sId = ui.input("Indtast id på " + sType + ", der skal rettes.");

  int id;
  try {
   id = Integer.parseInt(sId);
  } catch (NumberFormatException e) {
   ui.besked("Det indtastede id kan ikke genkendes som et tal\n");
   return;
  }

  IListEntity gammel = null;
  if (type == hyttePlads) {
   gammel = HyttePladsDAL.getHyttePlads(id);
  } else if (type == pris) {
   gammel = PrisDAL.getPris(id);
  } else if (type == sæson) {
   gammel = SæsonDAL.getSæson(id);
  }

  if (gammel == null) {
   ui.besked("Der findes ingen " + sType + " i systemet med det indtastede ID\n");
   return;
  }

  String[] svar = ui.multiInput("Indtast nye oplysninger for " + sType, sNavne);
  if (type == hyttePlads) {
   AdministrationsFunc.retHyttePlads(gammel.getId(), svar);
  } else if (type == pris) {
   AdministrationsFunc.retPris(gammel.getId(), svar);
  } else if (type == sæson) {
   AdministrationsFunc.retSæson(gammel.getId(), svar);
  }
 }
 // Slet
 private void slet(int type) {
  String sType = "";
  if (type == hyttePlads) {
   sType = "hytte eller plads";
  } else if (type == pris) {
   sType = "pris";
  } else if (type == sæson) {
   sType = "sæson";
  }

  String sId = ui.input("Indtast id på " + sType);

  int id;
  try {
   id = Integer.parseInt(sId);
  } catch (NumberFormatException e) {
   ui.besked("Det indtastede id kan ikke genkendes som et tal\n");
   return;
  }

  IListEntity gammel = null;
  if (type == hyttePlads) {
   gammel = HyttePladsDAL.getHyttePlads(id);
  } else if (type == pris) {
   gammel = PrisDAL.getPris(id);
  } else if (type == sæson) {
   gammel = SæsonDAL.getSæson(id);
  }

  if (gammel == null) {
   ui.besked("Der findes ingen " + sType + " i systemet med det indtastede ID\n");
   return;
  }

  if (ui.bekræft("Er du sikker på at du vill slette dette ?\n" + gammel.prettyPrint())) {
   if (type == hyttePlads) {
    HyttePladsDAL.deleteHyttePlads(gammel.getId());
   } else if (type == pris) {
    gammel = PrisDAL.getPris(id);
    PrisDAL.deletePris(gammel.getId());
   } else if (type == sæson) {
    gammel = SæsonDAL.getSæson(id);
    SæsonDAL.deleteSæson(gammel.getId());
   }
  }
 }