/**
  * Metodilla haetaan käyttäjän ostoslistoja, joiden ostokset on tehty annetussa kaupassa.
  *
  * @param hakukauppa kauppa, jossa ostokset on tehty.
  * @param kayttaja ostoslistan luoneen käyttäjän id tietokannassa.
  * @throws Exception
  * @return palauttaa listan ostoslistoista, jotka löytyvät hakuehdoilla.
  */
 public static List<OstoslistaKuitattu> haeOstoslistaKuitattuKaupalla(int hakukauppa, int kayttaja)
   throws Exception {
  Connection yhteys = null;
  PreparedStatement kysely = null;
  ResultSet tulokset = null;

  List<OstoslistaKuitattu> ostoslistat = new ArrayList<OstoslistaKuitattu>();

  try {
   String sql =
     "SELECT * FROM shoppinglistchecked WHERE shop_id = ? AND account_id = ? ORDER BY time_checked";
   yhteys = Yhteys.getYhteys();
   kysely = yhteys.prepareStatement(sql);
   kysely.setInt(1, hakukauppa);
   kysely.setInt(2, kayttaja);
   tulokset = kysely.executeQuery();

   if (tulokset.next()) {
    while (tulokset.next()) {
     OstoslistaKuitattu o =
       new OstoslistaKuitattu(
         tulokset.getInt("shoppinglistchecked_id"),
         tulokset.getInt("shoppinglist_id"),
         tulokset.getString("name"),
         tulokset.getDouble("sum"),
         tulokset.getDouble("weight"),
         tulokset.getTimestamp("time_checked"),
         Kauppa.haeKauppa(tulokset.getInt("shop_id")),
         tulokset.getInt("account_id"),
         Maksutapa.haeMaksutapa(tulokset.getInt("payment_id")),
         Bonus.haeBonus(tulokset.getInt("bonus_id")));
     ostoslistat.add(o);
    }
   } else {
    return null;
   }

   return ostoslistat;

  } finally {
   try {
    tulokset.close();
   } catch (Exception e) {
   }
   try {
    kysely.close();
   } catch (Exception e) {
   }
   try {
    yhteys.close();
   } catch (Exception e) {
   }
  }
 }
 private OstoslistaKuitattu(ResultSet tulos) throws SQLException, Exception {
  OstoslistaKuitattu o =
    new OstoslistaKuitattu(
      tulos.getInt("shoppinglistchecked_id"),
      tulos.getInt("shoppinglist_id"),
      tulos.getString("name"),
      tulos.getDouble("sum"),
      tulos.getDouble("weight"),
      tulos.getTimestamp("time_checked"),
      Kauppa.haeKauppa(tulos.getInt("shop_id")),
      tulos.getInt("account_id"),
      Maksutapa.haeMaksutapa(tulos.getInt("payment_id")),
      Bonus.haeBonus(tulos.getInt("bonus_id")));
 }
 /**
  * Metodilla haetaan ostoslista sen id:llä.
  *
  * @param id ostoslistan id tietokannassa.
  * @throws Exception
  * @return palauttaa id:tä vastaavan ostoslistan.
  */
 public static OstoslistaKuitattu haeOstoslistaKuitattu(int id) throws Exception {
  Connection yhteys = null;
  PreparedStatement kysely = null;
  ResultSet tulokset = null;

  try {
   String sql = "SELECT * FROM shoppinglistchecked WHERE shoppinglistchecked_id = ?";
   yhteys = Yhteys.getYhteys();
   kysely = yhteys.prepareStatement(sql);
   kysely.setInt(1, id);
   tulokset = kysely.executeQuery();

   if (tulokset.next()) {
    OstoslistaKuitattu o =
      new OstoslistaKuitattu(
        tulokset.getInt("shoppinglistchecked_id"),
        tulokset.getInt("shoppinglist_id"),
        tulokset.getString("name"),
        tulokset.getDouble("sum"),
        tulokset.getDouble("weight"),
        tulokset.getTimestamp("time_checked"),
        Kauppa.haeKauppa(tulokset.getInt("shop_id")),
        tulokset.getInt("account_id"),
        Maksutapa.haeMaksutapa(tulokset.getInt("payment_id")),
        Bonus.haeBonus(tulokset.getInt("bonus_id")));
    return o;
   } else {
    return null;
   }

  } finally {
   try {
    tulokset.close();
   } catch (Exception e) {
   }
   try {
    kysely.close();
   } catch (Exception e) {
   }
   try {
    yhteys.close();
   } catch (Exception e) {
   }
  }
 }
 /**
  * Metodilla tallennetaan Ostoslista - olio.
  *
  * @throws Exception
  * @return palauttaa true, jos tallennus onnistui.
  */
 public boolean tallenna() throws Exception {
  Connection yhteys = null;
  PreparedStatement kysely = null;
  ResultSet tulokset = null;

  try {
   String sql =
     "INSERT INTO shoppinglistchecked(shoppinglist_id, name, sum, weight, time_checked, "
       + "shop_id, account_id, payment_id, bonus_id) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?) RETURNING shoppinglistchecked_id";
   yhteys = Yhteys.getYhteys();
   kysely = yhteys.prepareStatement(sql);
   kysely.setInt(1, listaid);
   kysely.setString(2, nimi);
   kysely.setDouble(3, summa);
   kysely.setDouble(4, paino);
   kysely.setTimestamp(5, paivays);
   kysely.setInt(6, kauppa.getId());
   kysely.setInt(7, kayttajaId);
   kysely.setInt(8, maksutapa.getId());
   kysely.setInt(9, bonus.getId());
   tulokset = kysely.executeQuery();

   if (tulokset.next()) {
    id = tulokset.getInt("shoppinglistchecked_id");
    return true;
   } else {
    return false;
   }

  } finally {
   try {
    tulokset.close();
   } catch (Exception e) {
   }
   try {
    kysely.close();
   } catch (Exception e) {
   }
   try {
    yhteys.close();
   } catch (Exception e) {
   }
  }
 }
 /**
  * Metodilla haetaan kaikki käyttäjän ostoslistat.
  *
  * @param hakukayttaja käyttäjän id tietokannassa.
  * @throws SQLException
  * @throws NamingException
  * @return palauttaa listana käyttäjän kaikki ostoslistat.
  */
 public static List<OstoslistaKuitattu> haeKaikkiOstoslistaKuitattu(int hakukayttaja)
   throws SQLException, NamingException, Exception {
  String sql =
    "SELECT shoppinglistchecked_id, shoppinglist_id, name, sum, weight, to_char(time_checked, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') as time_checked,"
      + " shop_id, account_id, payment_id, bonus_id FROM shoppinglistchecked WHERE account_id = ? ORDER BY time_checked";
  Connection yhteys = Yhteys.getYhteys();
  PreparedStatement kysely = yhteys.prepareStatement(sql);
  kysely.setInt(1, hakukayttaja);
  ResultSet tulokset = kysely.executeQuery();

  ArrayList<OstoslistaKuitattu> ostoslistat = new ArrayList<OstoslistaKuitattu>();
  while (tulokset.next()) {
   OstoslistaKuitattu o =
     new OstoslistaKuitattu(
       tulokset.getInt("shoppinglistchecked_id"),
       tulokset.getInt("shoppinglist_id"),
       tulokset.getString("name"),
       tulokset.getDouble("sum"),
       tulokset.getDouble("weight"),
       tulokset.getTimestamp("time_checked"),
       Kauppa.haeKauppa(tulokset.getInt("shop_id")),
       tulokset.getInt("account_id"),
       Maksutapa.haeMaksutapa(tulokset.getInt("payment_id")),
       Bonus.haeBonus(tulokset.getInt("bonus_id")));
   ostoslistat.add(o);
  }

  try {
   tulokset.close();
  } catch (Exception e) {
  }
  try {
   kysely.close();
  } catch (Exception e) {
  }
  try {
   yhteys.close();
  } catch (Exception e) {
  }

  return ostoslistat;
 }