示例#1
0
 /**
 * metoda pozwala na dodanie garacza do stołu, pod warunkiem ze ich liczba jest mniejsza od 7
 *
 * @param token
 * @return 1 - dodanao gracza, i rozpoczyna on gre od zaraz
 * @return 2 - dodanao gracza, ale aktualnie trwa rozgrywka
 * @return -1 - nie dodano gracza stół pelny
 */
 public List getEventsList(String token) {
  List tab = new ArrayList();
  int i = 0;
  Set<String> k = activePlayers.keySet();
  for (String keyX : k) {
   tab.add(
     new PlayerEvent(
       keyX.substring(0, keyX.length() - 8),
       activePlayers.get(keyX).getCards(),
       (byte) activePlayers.get(keyX).sumCards(),
       activePlayers.get(keyX).getStatus()));
  }
  tab.add(
    new PlayerEvent(
      "krupier", krupier.getCards(), (byte) krupier.sumCards(), krupier.getStatus()));
  return tab;
 }
示例#2
0
 /**
 * Metoda zdarzeń zwraca tablice graczy i krupiera traktowanego jako gracz przechowuje 4 wartośći:
 * login ; cards - lista kart posiadanych przez gracza; pointsSum suma pkt ; status - informacja
 * czy graczy wygrał, przegrał, gra dalej itp. itd. a nawet etc.
 *
 * @param token
 * @return
 */
 public PlayerEvent[] getEvents(String token) {
  PlayerEvent tab[] = new PlayerEvent[activePlayers.size() + 1];
  int i = 0;
  Set<String> k = activePlayers.keySet();
  for (String keyX : k) {
   tab[i] =
     new PlayerEvent(
       keyX.substring(0, keyX.length() - 8),
       activePlayers.get(keyX).getCards(),
       (byte) activePlayers.get(keyX).sumCards(),
       activePlayers.get(keyX).getStatus());
   ++i;
  }
  tab[i] =
    new PlayerEvent(
      "krupier", krupier.getCards(), (byte) krupier.sumCards(), krupier.getStatus());
  return tab;
 }
示例#3
0
 /**
  * metoda pozwalająca na rozpoczecie nowej gry wywołanie jej jest konieczne żeby móc zagrać w gre
  *
  * @value String token - przyjmuje token który został zwrócony zalogowaniu na wsMainServer
  * @return 1 gra zostala rozpoczeta
  * @return -1 nie wszyscy gracze zakonczyli poprzednia gre
  */
 private void startGame() {
  if (!gameStarted) {
   stos = new Stos(); // przygotowanie tali
   krupier = new Krupier(stos); // i krupiera
   finishedCounter = 0;

   for (byte i = 0; i < 2; ++i) // rozdanie po 2 karty
   {
    krupier.addCard(stos.getCard()); // krupierowi
    Set<String> keys = activePlayers.keySet();
    for (String key : keys) {
     activePlayers.get(key).addCard(stos.getCard()); // i graczom
    }
   }

   activityMap.clear();
   Set<String> k = activePlayers.keySet(); // kazdy z graczy dostaje do swojej kolejki zdarzen
   for (String keyX : k) // informacje o drugiej karcie krupiera
   {
    activityMap.put(
      keyX,
      new Date()); // zapisywany jest aktualczy czas od którego gracz ma 10 sekund na podjęcie
             // akcji
    passPlayers.put(keyX, false);
    playerTook2Cards.put(keyX, false);
   }

   gameStarted = true; // rozpoczeto gre przy stole

   startGameTimer.cancel();
   startGameTimer = null; // w czasie gry nie trzeba odliczać do rozpoczęcia gry

   actionTimer = new ActionTimer();
   canStart =
     false; // zmienna musi być false aby można było później od nowa dodać graczy do rozdania
   // LOG
   System.out.println("startGame(): GRA ZOSTAŁA ROZPOCZETA");
  }
 }
示例#4
0
 /**
  * Metoda zawiera mechanizm zakończenia gry w chwili kiedy wszyscy gracze spasuja lub system na
  * podstawie punktów stwierdzi wygraną lub przegraną
  */
 private void gamePass() {
  gameStarted = false;
  actionTimer.cancel();
  actionTimer = null;
  sumMap.clear();
  krupier.start();

  Set<String> k = activePlayers.keySet(); // kazdy z graczy dostaje do swojej kolejki zdarzen
  for (String keyX : k) // informacje o kartach krupiera
  sumMap.put(keyX, activePlayers.get(keyX).sumCards());

  krupier.setStatus((byte) 6);

  boolean isWiner = false; // czy któryś gracz ma oczko
  List<String> list = new ArrayList<String>(); // lista graczy którzy mają oczko
  for (String keyX : k) {
   if (sumMap.get(keyX) == 21) {
    activePlayers.get(keyX).setStatus((byte) 1);
    list.add(keyX);
    isWiner = true;
   }
  }

  if (isWiner) // skoro jest gracz z oczkiem to dodaje informacje
  { // o przegranej pozostałych graczy i krupiera
   for (String keyX : k) {
    if (!list.contains(keyX)) activePlayers.get(keyX).setStatus((byte) -1);

    krupier.setStatus((byte) -1);
   }
  }

  if (isWiner == false) // nie ma gracza z oczkiem to analizuje wyniki graczy i krupiera
  {
   List<String> tmp = new ArrayList<String>(); // zmienna z listą zwycięzców
   int wyn = 0;
   boolean krupierIsWinner = false;

   if (krupier.sumCards()
     == 21) // krupier ma oczko i inni gracze nie mieli => krupier wygray gre
   {
    krupier.setStatus((byte) 1);
    krupierIsWinner = true;
   } else if (krupier.sumCards()
     < 21) // jezeli krupier nie przekroszył 21 pkt to jego wynik jest baza
   wyn = krupier.sumCards(); // do analizy wyników pozostałych graczy

   if (krupierIsWinner == false) {
    for (String keyX : k) {
     if (sumMap.get(keyX) < 21) {
      if (sumMap.get(keyX) > wyn) {
       tmp.clear();
       wyn = sumMap.get(keyX); // nowy najwyższy wynik bazowy
       tmp.add(keyX);
      } else if (sumMap.get(keyX) == wyn) tmp.add(keyX);
     }
    }
    for (String keyX : k) {
     if (tmp.size() > 0) {
      krupier.setStatus((byte) -1);
      if (tmp.contains(keyX)) activePlayers.get(keyX).setStatus((byte) 1);
      else activePlayers.get(keyX).setStatus((byte) -1);
     } else {
      krupier.setStatus((byte) 1);
      for (String key : k) activePlayers.get(key).setStatus((byte) -1);
     }
    }
   }
  }
 }