@Test
 public void testLogger3() {
  long processInstanceId = startProcess("com.sample.ruleflow2").getId();

  logger.debug("Checking process instances for process 'com.sample.ruleflow2'");
  List<ProcessInstanceLog> processInstances =
    logService.findProcessInstances("com.sample.ruleflow2");
  assertEquals(1, processInstances.size());
  ProcessInstanceLog processInstance = processInstances.get(0);
  logger.debug("{}", processInstance);
  logger.debug(" -> {} - {} ", processInstance.getStart(), processInstance.getEnd());
  assertNotNull(processInstance.getStart());
  assertNotNull(processInstance.getEnd());
  assertEquals(processInstanceId, processInstance.getProcessInstanceId().longValue());
  assertEquals("com.sample.ruleflow2", processInstance.getProcessId());
  List<NodeInstanceLog> nodeInstances = logService.findNodeInstances(processInstanceId);
  for (NodeInstanceLog nodeInstance : nodeInstances) {
   logger.debug("{}", nodeInstance);
   logger.debug(" -> {}", nodeInstance.getDate());
   assertEquals(processInstanceId, processInstance.getProcessInstanceId().longValue());
   assertEquals("com.sample.ruleflow2", processInstance.getProcessId());
   assertNotNull(nodeInstance.getDate());
  }
  assertEquals(14, nodeInstances.size());
  logService.clear();
 }
 public void testLogger1() throws Exception {

  // load the process
  KnowledgeBase kbase = createKnowledgeBase();
  // create a new session
  Environment env = KnowledgeBaseFactory.newEnvironment();
  env.set(EnvironmentName.ENTITY_MANAGER_FACTORY, emf);
  env.set(
    EnvironmentName.TRANSACTION_MANAGER, TransactionManagerServices.getTransactionManager());
  Properties properties = new Properties();
  properties.put(
    "drools.processInstanceManagerFactory",
    "org.jbpm.persistence.processinstance.JPAProcessInstanceManagerFactory");
  properties.put(
    "drools.processSignalManagerFactory",
    "org.jbpm.persistence.processinstance.JPASignalManagerFactory");
  KnowledgeSessionConfiguration config =
    KnowledgeBaseFactory.newKnowledgeSessionConfiguration(properties);
  StatefulKnowledgeSession session =
    JPAKnowledgeService.newStatefulKnowledgeSession(kbase, config, env);
  new JPAWorkingMemoryDbLogger(session);
  JPAProcessInstanceDbLog log = new JPAProcessInstanceDbLog(env);
  session
    .getWorkItemManager()
    .registerWorkItemHandler("Human Task", new SystemOutWorkItemHandler());

  // record the initial count to compare to later
  List<ProcessInstanceLog> processInstances = log.findProcessInstances("com.sample.ruleflow");
  int initialProcessInstanceSize = processInstances.size();

  // start process instance
  long processInstanceId = session.startProcess("com.sample.ruleflow").getId();

  System.out.println("Checking process instances for process 'com.sample.ruleflow'");
  processInstances = log.findProcessInstances("com.sample.ruleflow");
  assertEquals(initialProcessInstanceSize + 1, processInstances.size());
  ProcessInstanceLog processInstance = processInstances.get(0);
  System.out.print(processInstance);
  System.out.println(" -> " + processInstance.getStart() + " - " + processInstance.getEnd());
  assertNotNull(processInstance.getStart());
  assertNotNull(processInstance.getEnd());
  assertEquals(processInstanceId, processInstance.getProcessInstanceId());
  assertEquals("com.sample.ruleflow", processInstance.getProcessId());
  List<NodeInstanceLog> nodeInstances = log.findNodeInstances(processInstanceId);
  assertEquals(6, nodeInstances.size());
  for (NodeInstanceLog nodeInstance : nodeInstances) {
   System.out.println(nodeInstance);
   assertEquals(processInstanceId, processInstance.getProcessInstanceId());
   assertEquals("com.sample.ruleflow", processInstance.getProcessId());
   assertNotNull(nodeInstance.getDate());
  }
  log.clear();
  processInstances = log.findProcessInstances("com.sample.ruleflow");
  assertEquals(0, processInstances.size());
  log.dispose();
 }
 @Test
 public void testLogger2() {
  // start process instance
  startProcess("com.sample.ruleflow");
  startProcess("com.sample.ruleflow");

  logger.debug("Checking process instances for process 'com.sample.ruleflow'");
  List<ProcessInstanceLog> processInstances =
    logService.findProcessInstances("com.sample.ruleflow");
  assertEquals(2, processInstances.size());
  for (ProcessInstanceLog processInstance : processInstances) {
   logger.debug("{}", processInstance);
   logger.debug(" -> {} - {}", processInstance.getStart(), processInstance.getEnd());
   List<NodeInstanceLog> nodeInstances =
     logService.findNodeInstances(processInstance.getProcessInstanceId());
   for (NodeInstanceLog nodeInstance : nodeInstances) {
    logger.debug("{}", nodeInstance);
    logger.debug(" -> {}", nodeInstance.getDate());
   }
   assertEquals(6, nodeInstances.size());
  }
  logService.clear();
 }
 public void testLogger4LargeVariable() throws Exception {
  // load the process
  KnowledgeBase kbase = createKnowledgeBase();
  // create a new session
  Environment env = KnowledgeBaseFactory.newEnvironment();
  env.set(EnvironmentName.ENTITY_MANAGER_FACTORY, emf);
  env.set(
    EnvironmentName.TRANSACTION_MANAGER, TransactionManagerServices.getTransactionManager());
  Properties properties = new Properties();
  properties.put(
    "drools.processInstanceManagerFactory",
    "org.jbpm.persistence.processinstance.JPAProcessInstanceManagerFactory");
  properties.put(
    "drools.processSignalManagerFactory",
    "org.jbpm.persistence.processinstance.JPASignalManagerFactory");
  KnowledgeSessionConfiguration config =
    KnowledgeBaseFactory.newKnowledgeSessionConfiguration(properties);
  StatefulKnowledgeSession session =
    JPAKnowledgeService.newStatefulKnowledgeSession(kbase, config, env);
  new JPAWorkingMemoryDbLogger(session);
  JPAProcessInstanceDbLog log = new JPAProcessInstanceDbLog(env);
  session
    .getWorkItemManager()
    .registerWorkItemHandler(
      "Human Task",
      new WorkItemHandler() {
       public void executeWorkItem(WorkItem workItem, WorkItemManager manager) {
        Map<String, Object> results = new HashMap<String, Object>();
        results.put("Result", "ResultValue");
        manager.completeWorkItem(workItem.getId(), results);
       }

       public void abortWorkItem(WorkItem workItem, WorkItemManager manager) {}
      });

  // record the initial count to compare to later
  List<ProcessInstanceLog> processInstances = log.findProcessInstances("com.sample.ruleflow");
  int initialProcessInstanceSize = processInstances.size();

  // start process instance
  Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>();
  List<String> list = new ArrayList<String>();
  list.add("One");
  list.add("Two");
  String three = "";
  for (int i = 0; i < 1024; i++) {
   three += "*";
  }
  list.add(three);
  params.put("list", list);
  long processInstanceId = session.startProcess("com.sample.ruleflow3", params).getId();

  System.out.println("Checking process instances for process 'com.sample.ruleflow3'");
  processInstances = log.findProcessInstances("com.sample.ruleflow3");
  assertEquals(initialProcessInstanceSize + 1, processInstances.size());
  ProcessInstanceLog processInstance = processInstances.get(0);
  System.out.print(processInstance);
  System.out.println(" -> " + processInstance.getStart() + " - " + processInstance.getEnd());
  assertNotNull(processInstance.getStart());
  assertNotNull(processInstance.getEnd());
  assertEquals(processInstanceId, processInstance.getProcessInstanceId());
  assertEquals("com.sample.ruleflow3", processInstance.getProcessId());
  List<VariableInstanceLog> variableInstances = log.findVariableInstances(processInstanceId);
  assertEquals(6, variableInstances.size());
  for (VariableInstanceLog variableInstance : variableInstances) {
   System.out.println(variableInstance);
   assertEquals(processInstanceId, processInstance.getProcessInstanceId());
   assertEquals("com.sample.ruleflow3", processInstance.getProcessId());
   assertNotNull(variableInstance.getDate());
  }
  log.clear();
  processInstances = log.findProcessInstances("com.sample.ruleflow3");
  assertEquals(0, processInstances.size());
  log.dispose();
 }