private void remClient(Client client) {

  Node item = this.clients;
  while (item != null) {
   if (item.client.equals(client)) {
    // Eliminar client i Node
    // Si es el node cap, apuntar al seguent
    if (item.equals(this.clients)) {

     this.clients = item.getSeguent();
     item = null;

     return;
    }
    // Si no es el node cap, trobar anterior i apuntar al seguent
    else {
     Node anterior = this.clients;
     while (anterior.getSeguent() != null) {
      if (anterior.getSeguent().client.equals(client)) {

       anterior.setSeguent(item.getSeguent());
       item = null;

       return;
      }
     }
    }
   }
   item = item.getSeguent();
  }
 }
  public int getCount(String poblacio) {

   int i = 0;
   Node item = this;
   if (item.getSeguent() == null
     && (item.getClient().getPoblacio() == poblacio || poblacio == "")) return 1;
   while (item != null) {
    if (item.getClient().getPoblacio() == poblacio || poblacio == "") i++;
    item = item.getSeguent();
   }
   return i;
  }
 private Node getLastNode() {

  Node item = this.clients;
  if (item == null) return null;

  if (item.getSeguent() == null) return item;

  // Recòrrer la seqüència enllaçada fins al últim node
  while (item.getSeguent() != null) {
   item = item.getSeguent();
  }
  return item;
 }
 public String toString() {

  String assegurançaListString = "";
  for (Assegurança a : this.assegurances) {
   if (a != null) {
    if (assegurançaListString != "") assegurançaListString = assegurançaListString + "\n";
    assegurançaListString =
      assegurançaListString + "\n" + a.getClass().getSimpleName() + a.toString();
   }
  }
  String agentListString = "";
  for (Agent a : this.agents) {
   if (a != null) {
    if (agentListString != "") agentListString = agentListString + "\n";
    agentListString = agentListString + "\nAgent" + a.toString();
   }
  }
  String clientListString = "";
  Node item = this.clients;
  while (item != null) {
   if (clientListString != "") clientListString = clientListString + "\n";
   clientListString = clientListString + "\nClient" + item.toString();
   item = item.getSeguent();
  }

  return "Companyia: "
    + getNom()
    + "\n Adreça: "
    + this.getAdreça()
    + "\n\n----- quantsClients: "
    + this.quantsClients("")
    + "\n----- quantsClients (poblacio= Canet de mar): "
    + this.quantsClients("Canet de mar")
    + "\n\n----- Cartera de clients: "
    + clientListString
    + "\n\n----- Agents d’assegurances: "
    + agentListString
    + "\n\n----- Assegurances:"
    + this.quantesAssegurances
    + " polisses (Max:"
    + this.maxAssegurances
    + ")"
    + "\n quantesAsssegurancesVehicleTotRisc: "
    + this.quantesAsssegurancesVehicleTotRisc()
    + "\n quantesAsssegurancesVehicleTotRisc (franquicia>=200): "
    + this.quantesAsssegurancesVehicleTotRisc(200)
    + "\n "
    + assegurançaListString;
 }
 public boolean existsClient(Client client) {

  Node item = this.clients;

  // Hi han clients?
  if (item == null) return false;

  // es el primer?
  if (item.getClient().equals(client)) return true;

  // Métode de cerca a seqüència enllaçada
  boolean trobat = false;
  while (item != null) {
   if (item.getClient().equals(client)) {
    trobat = true;
    break;
   }
   item = item.getSeguent();
  }
  return trobat;
 }