public void updatePijlen() {
  pijlen.update();
 }
 public Veld2Verkeerstechniek(
   LeerlingController llnCntrl, SchermController schermCtrl, EvaController evaCtrl) {
  evaController = evaCtrl;
  schermController = schermCtrl;
  llnController = llnCntrl;
  llnController.getLeerling().addView(this);
  hoogte = schermController.getHoogte();
  breedte = schermController.getBreedte();
  mainGP = new GridPane();

  // evaSelector
  eva = new EvaSelector(evaController);

  // labels
  kleur = new Button("Kleur kiezen");
  venster = new Button("Extra venster");

  kleur.setMinSize(120, 30);
  kleur.setMaxSize(120, 30);
  venster.setMinSize(120, 30);
  venster.setMaxSize(120, 30);

  kleur.setStyle(
    "-fx-border-color: black; -fx-border-width:1; -fx-border-style: solid; -fx-background-color: WHITE");
  kleur.setAlignment(Pos.CENTER);
  venster.setStyle(
    "-fx-border-color: black; -fx-border-width:1; -fx-border-style: solid; -fx-background-color: WHITE");
  venster.setAlignment(Pos.CENTER);

  kleur.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      selecteerKleur();
     }
    });
  venster.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      selecteerVenster();
     }
    });

  labels = new HBox();
  labels.setSpacing(15);
  labels.setTranslateY(-hoogte * 0.75);
  labels.setTranslateX(20);
  labels.getChildren().addAll(kleur, venster);

  // alle afbeeldingen
  // Links
  links = new GridPane();
  openbareWegImg =
    new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/openbareWeg", -140, 160, evaController);
  openbareWegImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKPLAATS_ID);
     }
    });
  richtingaanwijzersImg =
    new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/richtingaanwijzers", 120, 140, evaController);
  richtingaanwijzersImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKRICHTINGAANWIJZERS_ID);
     }
    });
  rechtsafImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/rechtsaf", 220, 160, evaController);
  rechtsafImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKRECHTSAF_ID);
     }
    });
  linksafImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/linksaf", 120, 190, evaController);
  linksafImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKLINKSAF_ID);
     }
    });
  kruisenImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/kruisen", 60, 155, evaController);
  kruisenImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKKRUISEN_ID);
     }
    });
  // Rechts
  rechts = new GridPane();
  voorrangImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/voorrang", -140, 160, evaController);
  voorrangImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKVOORRANG_ID);
     }
    });
  verkeerstekensImg =
    new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/verkeerstekens", -25, 140, evaController);
  verkeerstekensImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKVERKEERSTEKENS_ID);
     }
    });
  snelheidImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/snelheid", 30, 155, evaController);
  snelheidImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKSNELHEID_ID);
     }
    });
  afstandImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/afstand", -25, 190, evaController);
  afstandImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKAFSTAND_ID);
     }
    });
  inhalenImg = new Onderdeel("resource/Verkeerstechniek/inhalen", 220, 160, evaController);
  inhalenImg.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      Veld2Verkeerstechniek.this.schermController.setScherm(
        MainApp.VELD2VERKEERSTECHNIEKINHALEN_ID);
     }
    });
  // pijlen center
  pijlen = new Pijlen(evaController, 300);

  // GridPane links
  links.add(inhalenImg, 0, 0);
  links.add(richtingaanwijzersImg, 0, 1);
  links.add(kruisenImg, 0, 2);
  links.add(linksafImg, 0, 3);
  links.add(rechtsafImg, 0, 4);

  // GridPane rechts
  rechts.add(voorrangImg, 0, 0);
  rechts.add(verkeerstekensImg, 0, 1);
  rechts.add(snelheidImg, 0, 2);
  rechts.add(afstandImg, 0, 3);
  rechts.add(openbareWegImg, 0, 4);

  // opmaak
  // algemeen
  mainGP.setHgap(50);
  // links
  links.setAlignment(Pos.CENTER);
  links.setVgap(20);
  links.setMaxWidth(80);
  inhalenImg.setFitHeight(80);
  inhalenImg.setFitWidth(80);
  inhalenImg.setTranslateX(180);
  richtingaanwijzersImg.setFitHeight(80);
  richtingaanwijzersImg.setFitWidth(80);
  richtingaanwijzersImg.setTranslateX(75);
  richtingaanwijzersImg.setTranslateY(-30);
  kruisenImg.setFitHeight(80);
  kruisenImg.setFitWidth(80);
  kruisenImg.setTranslateX(10);
  linksafImg.setFitHeight(80);
  linksafImg.setFitWidth(80);
  linksafImg.setTranslateX(75);
  linksafImg.setTranslateY(30);
  rechtsafImg.setFitHeight(80);
  rechtsafImg.setFitWidth(80);
  rechtsafImg.setTranslateX(180);
  // rechts
  rechts.setAlignment(Pos.CENTER);
  rechts.setVgap(20);
  rechts.setMaxWidth(80);
  voorrangImg.setFitHeight(80);
  voorrangImg.setFitWidth(80);
  voorrangImg.setTranslateX(-180);
  verkeerstekensImg.setFitHeight(80);
  verkeerstekensImg.setFitWidth(80);
  verkeerstekensImg.setTranslateX(-75);
  verkeerstekensImg.setTranslateY(-30);
  snelheidImg.setFitHeight(80);
  snelheidImg.setFitWidth(80);
  snelheidImg.setTranslateX(-10);
  afstandImg.setFitHeight(80);
  afstandImg.setFitWidth(80);
  afstandImg.setTranslateX(-75);
  afstandImg.setTranslateY(30);
  openbareWegImg.setFitHeight(80);
  openbareWegImg.setFitWidth(80);
  openbareWegImg.setTranslateX(-180);
  // pijlen center
  pijlen.setAlignment(Pos.CENTER);
  pijlen.setTranslateY(10);

  // Exit button
  exit = new Button("Ga terug");
  exit.setTranslateX(50);
  exit.setTranslateY(75);

  eva.setTranslateX(-50);
  eva.setTranslateY(75);

  // eventhandler
  exit.setOnAction(
    new EventHandler<ActionEvent>() {
     @Override
     public void handle(ActionEvent e) {
      exitVerkeerstechniek();
     }
    });
  exit.setStyle("-fx-background-color: #5F6A95; -fx-text-fill:white");

  for (Node c : links.getChildren()) {
   if (c instanceof Onderdeel) {
    c.setOnMouseClicked(
      new EventHandler<MouseEvent>() {
       @Override
       public void handle(MouseEvent e) {
        KleurKiezerHouder.show(links, (Onderdeel) c);
       }
      });
   }
  }

  for (Node c : rechts.getChildren()) {
   if (c instanceof Onderdeel) {
    c.setOnMouseClicked(
      new EventHandler<MouseEvent>() {
       @Override
       public void handle(MouseEvent e) {
        KleurKiezerHouder.show(rechts, (Onderdeel) c);
       }
      });
   }
  }

  eva.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      update();
     }
    });
  this.setOnMouseClicked(
    new EventHandler<MouseEvent>() {
     @Override
     public void handle(MouseEvent e) {
      update();
     }
    });

  // achtergrond
  achtergrond = new ImageView("resource/Verkeerstechniek/achtergrondVt.png");
  achtergrond.setTranslateX(breedte / 2);
  mainGP.setTranslateX(-breedte * 0.53);
  mainGP.setTranslateY(5);
  mainGP.setMinWidth(breedte);
  mainGP.setMaxWidth(breedte);

  // Alle Gridpanes toevoegen an hoofd GridPane
  // volgorde is belangrijk, niet aanpassen!
  mainGP.add(pijlen, 2, 0);
  mainGP.add(rechts, 3, 0);
  mainGP.add(links, 1, 0);
  mainGP.add(exit, 3, 1);
  mainGP.add(labels, 2, 1);
  mainGP.add(eva, 1, 1);
  mainGP.setAlignment(Pos.CENTER);
  // mainGP.setStyle("-fx-background-color: #003399");

  this.getChildren().add(achtergrond);
  this.getChildren().add(mainGP);
  this.setAlignment(Pos.CENTER);

  selecteerKleur();
  update();
 }