Example #1
0
 public T kobleUt() {
  Node<T> venstre = hentForrige();
  Node<T> hoyre = this.neste;
  // this.neste.settForrige(this.forrige)
  this.forrige = null;
  this.neste = null;
  venstre.settNeste(hoyre);
  hoyre.settForrige(venstre);
  return this.data;
 }
Example #2
0
 public boolean settInnMellom(Node<T> venstre, Node<T> hoyre) {
  if (hoyre.hentForrige() == venstre && venstre.hentNeste() == hoyre) {
   hoyre.settForrige(this);
   this.settNeste(hoyre);
   this.settForrige(venstre);
   venstre.settNeste(this);
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 }