Example #1
0
 public boolean addWord(String word) {
  if (word == null) {
   return false;
  }
  Node curNode = firstNode;
  for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
   if (curNode.child == null) {
    curNode.child = new Node(word.charAt(i));
    curNode = curNode.child;
    // System.out.println(curNode.data);
   } else {
    curNode = curNode.child;
    // System.out.println(curNode.data);
    while (curNode.data != word.charAt(i)) {
     if (curNode.sibling == null) {
      curNode.sibling = new Node(word.charAt(i));
      curNode = curNode.sibling;
      // System.out.println(curNode.data+"Sibling");
     } else {
      curNode = curNode.sibling;
      // System.out.println(curNode.data);
     }
    }
   }
  }
  curNode.child = new Node(endChar);
  curNode = curNode.child;
  // System.out.println(curNode.data);
  numWords++;
  return true;
 }
Example #2
0
 // recursive version
 private void dfs1(Node node) {
  if (node != null) {
   node.visit();
   int numChildren = node.numChildren();
   for (int c = 0; c < numChildren; c++) dfs1(node.child(c));
  }
 } // end dfs1(Node) method
Example #3
0
 // recursive version with level cut-off
 private void dfs1a(Node node, int limit, int level) {
  if (node != null) {
   node.visit();
   if (level < limit) {
    int numChildren = node.numChildren();
    for (int c = 0; c < numChildren; c++) dfs1a(node.child(c), limit, level + 1);
   } // end inner if
  } // end outer if
 } // end dfs1a(Node, int, int) method
Example #4
0
 // non-recursive version with level cut-off
 private void dfs3(Node node, int limit) {
  Stack s = new Stack();
  Node currNode;
  int level = 0;
  node.setLevel(level);

  s.push(node);

  while (!s.empty()) {
   currNode = (Node) s.pop();
   level = currNode.level();
   currNode.visit();
   if (level < limit) {
    int numChildren = currNode.numChildren();
    for (int c = numChildren - 1; c >= 0; c--) {
     currNode.child(c).setLevel(level + 1);
     s.push(currNode.child(c));
    } // end for loop
   } // end inner if
  } // end while loop
 } // end dfs3(Node, int) method
Example #5
0
 // non-recursive version
 private void dfs2(Node node) {
  Stack s = new Stack();
  Node currNode;

  s.push(node);

  while (!s.empty()) {
   currNode = (Node) s.pop();
   currNode.visit();
   int numChildren = currNode.numChildren();
   for (int c = numChildren - 1; c >= 0; c--) s.push(currNode.child(c));
  } // end while loop
 } // end dfs2(Node) method
Example #6
0
 // non-recursive level search
 public void bfs() {
  if (root != null) {
   Queue q = new Queue();
   Node currNode = root;
   q.enqueue(currNode);

   while (!q.empty()) {
    currNode = (Node) q.dequeue();
    currNode.visit();
    int numChildren = currNode.numChildren();
    for (int c = 0; c < numChildren; c++) q.enqueue(currNode.child(c));
   }
  }
 } // end bfs method
Example #7
0
 // non-recursive level search
 public void bfs(int limit) {
  if (root != null) {
   Queue q = new Queue();
   Node currNode = root;
   int level = 0;
   currNode.setLevel(level);

   q.enqueue(currNode);

   while (!q.empty()) {
    currNode = (Node) q.dequeue();
    currNode.visit();
    level = currNode.level();
    if (level < limit) {
     int numChildren = currNode.numChildren();
     for (int c = 0; c < numChildren; c++) {
      currNode.child(c).setLevel(level + 1);
      q.enqueue(currNode.child(c));
     } // end for loop
    } // end inner if
   } // end while loop
  } // end outer if
 } // end bfs method