public void usunPracownikZOddzialPoNazwisko(Oddzial oddzial, String nazwisko) {
  List<Pracownik> pracownikList = znajdzPracownikOddzialu(oddzial);
  for (int i = 0; i < pracownikList.size(); i++) {
   if (pracownikList.get(i).getNazwisko() == nazwisko) {
    ObjectId id = oddzial.getPracowniks().get(i).getId();
    oddzial.getPracowniks().remove(i);
    pracownikRepository.delete(id);
    oddzialRepository.save(oddzial);
    i--;
   }
  }
 }
 public List<Pracownik> znajdzPracownikOddzialu(Oddzial oddzial) {
  return oddzial.getPracowniks();
 }